Skip to content

Els doblers són per gastar

Hem dit moltes vegades en aquesta pàgina que ningú voldria estar ara mateix a la pell dels nostres governants, tant dels qui hi ha a l’Ajuntament, com dels que regeixen la nostra administració autonòmica, com també dels que són a Madrid a les regnes del Govern espanyol.

La crisi de la Covid-19 és un animal viu i perillós de qui encara no podem intuir encara el gruix de la virulència. Hem passat un estiu gairebé en blanc, turísticament parlant. I caldrà veure com es presenta l’estiu vinent. El que han dit tant economistes com també autònoms i treballadors és que un segon estiu pot ser letal, tant per a les empreses com per als treballadors, i també, atenció, per a les nostres administracions públiques. Hi ha molta de gent que ho passa malament. Que no tenen feina. Que no tenen una entrada de doblers a casa des de fa mesos. I és gent que, en molts de casos, no s’hauria imaginat mai haver d’acudir als serveis socials municipals per demanar ajuda. Hi ha moltes d’empreses que tanquen. I moltes d’altres que tancaran. Darrere aquestes empreses, altra vegada, les persones.

És per això que és d’aplaudir que l’equip de govern actual hagi decidit potenciar amb el pressupost de 2021 sobretot l’àrea de serveis socials (l’atenció a les persones per davant de tot) i per l’altra la reactivació econòmica del teixit empresarial.

En aquest sentit, seran de gran ajuda els doblers que a causa de la Llei Montoro-Montero tenia congelats al banc l’Ajuntament manacorí. Els doblers, i molt més en el temps que vivim ara, són per gastar, per ajudar els ciutadans que no tenen doblers perquè no poden fer feina. Per ajudar les persones que ho passen més malament en un moment de crisi com no n’havíem viscuda d’altra. Ara, després del decret de la ministra Montero perquè els ajuntament poguessin disposar d’aquests doblers (després, justament, d’haver dit que en volia disposar ella i el govern espanyol), els ajuntaments podran incorporar romanents que permetran no sols ajudar les persones més vulnerables, sinó també activar inversions beneficioses per als municipis. La reforma de la primera línia portenya, o de via Majòrica, o la construcció d’un nou poliesportiu seran possibles també gràcies a aquests doblers.

Caldrà, també, que aquest equip de govern sigui capaç de demostrar que pensa en tot el municipi, i que les inversions es repartiran a tots els nuclis. Serà també necessari un replantejament de la participació ciutadana, el pressupost de la qual s’ha vist reduït de forma dràstica mentre el seu delegant cerca una fórmula satisfactòria per poder acostar l’administració als ciutadans, i els ciutadans a l’administració.

Mentrestant, que es gastin els doblers, i que es gastin en les persones, ara que tanta de falta fan.

Back To Top
Search