Skip to content

Els espais expositius a Manacor II

Margalida Galmés

El món de les arts visuals de les darreres dècades a Manacor no passa pel seu millor moment:no hi ha sales d’exposicions, manquen espais per als artistes i no trobam una gran efervescència creativa. En contraposició, però, el teatre i la música de la ciutat segueixen en auge com ja és de costum. Això sorprèn i em fa reflexionar sobre quin ha estat el mal per a l’art contemporani. He parlat en altres ocasions de la necessitat d’uns creadors d’opinions, d’un circuit públic o de sales professionals per exposar. De fet, des de la pandèmia, les mostres organitzades des de l’Ajuntament s’han duit a terme al Claustre de Sant Vicenç Ferrer, un espai a l’aire lliure, sense vigilància i només preparat per a exposar-hi sobre plafons de fusta. Encara que no tot s’hi pot exposar, el delegat de Cultura, Mateu Marcè, considera que el Claustre ha proporcionat nous vessants artístics que abans no havien estat explorats. Però és evident que no hi ha la professionalitat i dignitat, per exemple, de la Torre de ses Puntes fa uns anys i, en canvi, ens trobam davant una situació desoladora en una ciutat com és Manacor, la capital del Llevant de Mallorca.
Per tant, és evident la necessitat d’una sala ideada i preparada explícitament per exposar. I sembla que la Delegació de Cultura coincideix en aquest aspecte, ja que en les darreressetmanes s’ha fet pública la represa del Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques i el projecte de creació d’un centre sociocultural al Claustre, que consisteix en una gran ampliació de la Biblioteca Municipal. Marcè assegura que «el fet de no tenir sala expositiva definitiva aquests anys ha frenat un poc» i, per a reactivar el món artístic, s’ha apostat per a la implantació de la modalitat d’arts plàstiques al Premi Ciutat de Manacor. L’objectiu és recuperar la vida artística de la ciutat,que és la pota que coixeja ara mateix a la cultura manacorina, i en aquesta línia pedaleja també el Pla director de Biblioteques de Manacor, segons el regidor. El projecte de centresociocultural consisteix en l’ampliació de la Biblioteca Municipal en dues fases: primer, cap a una altra ala del Claustre i, després, als Jutjats de la plaça dels Pares Creus i Font i Roig. Es preveu habilitar la sala dels arcs dels Jutjats per a ubicar-hi la sala d’exposicions habitual de l’Ajuntament, però això entra en la segona etapa de remodelació, que s’iniciarà el 2025. Per aquest motiu, es reserva el vestíbul de la planta baixa del Claustre –on hi ha ara les oficinesdel departament d’Urbanisme– per a situar-hi una sala d’exposicions temporal fins a acabar la zona dels Jutjats.
Mercè assegura que, tot i ser una opció a mitjà termini i no molt propera, és la decisió més professional i enriquidora pel món artístic manacorí. A més, encara que el projecte de la sala dels arcs no està acabat de definir, preveu que aquest es consensuï amb els integrants del món de la cultura per a conformar una sala d’exposicions al servei dels artistes, del públic i de Manacor. Amb tot, la pregunta que ens podem fer és si aquestes noves incursions públiques en el món artístic aconseguiran reactivar l’ambient de les arts visuals. Tant la modalitat plàstica del Ciutat de Manacor com la previsió d’una sala d’exposicions a l’ampliació de la Biblioteca són apostes que es proposen aquest objectiu. Per tant, només ens cal, primer,esperar que els nous projectes funcionin i, després, perseverar en la demanda d’una instituciópública que aposti vertaderament per la cultura i la promoció les arts.

Back To Top
Search