Skip to content

Els joves i la igualtat de gènere, focus d’atenció del nou model dels Serveis Socials

“La nostra missió és atendre les necessitats socials dels ciutadans del nostre municipi i ara mateix ens adonam que queda un buit de població que no podem atendre”, explica la regidora de Serveis Socials, Maria Bel Bauzà. Segons els professionals del departament, la renda bàsica que el Govern de les Illes Balears va posar en marxa el passat mes de maig farà reduir la demanda d’ajudes econòmiques que fins ara havien d’atendre els Serveis Socials de Manacor.

Per tot això “l’objectiu general d’aquest nou model és poder arribar a una major població, realitzar un treball en grup i comunitari més preventiu, tot sense deixar de banda l’atenció individual, necessària per ajudar a assolir les necessitats bàsiques personals. Davant aquesta nova realitat, l’Ajuntament de Manacor reforçarà l’atenció a la igualtat de gènere amb una treballadora social dedicada a aquesta tasca i també es reforçarà l’atenció en grup i preventiva als adolescents i joves.

Igualtat de gènere i joves
La nova estructura dels Serveis Socials possibilitarà la creació d’un servei específic de gènere, que atendrà les dones en risc de ser víctimes de violència masclista i també a tots els ciutadans i ciutadanes sensibilitzats o preocupats per aquest tema. La intenció és “realitzar treballs preventius en xarxa amb altres entitats que treballin amb el tema i amb les escoles i instituts del municipi”, explicà la regidora Maria Bel Bauzà. A més, la persona responsable del Servei d’Igualtat de Gènere serà la persona de referència a l’hora d’elaborar el pla d’igualtat municipal.

Pel que fa als joves, “el treball que volem impulsar suposa anar molt més enllà de l’atenció a la joventut que podem oferir ara, volem arribar a tots els joves del municipi, als pares i les mares, a la comunitat educativa i a qualsevol interessat en els problemes que suposen el consum de drogues, l’abandonament escolar, la poca motivació pel treball o la dificultat d’inserció laboral”, afegí la regidora de Serveis Socials.

A més, el nou model haurà d’oferir recursos per a la inserció social de persones immigrants a través de l’aprenentatge de les llengües d’acollida, fomentarà el voluntariat i la participació ciutadana i d’entitats, oferirà projectes socioeducatius per treballar amb infants, joves i les seves famílies i haurà de vetllar perquè tots els que ho desitgin puguin capacitar-se per a la inserció sociolaboral amb programes de formació i amb plataformes d’ocupació.

Intercanvis de feina
Des del departament de Serveis Socials, a més, aposten per vincular la concessió d’ajudes econòmiques a la formació i a la capacitació per al treball dels usuaris que les reben. Per això el projecte Intercanvis de feina 2016 ha fet possible que dotze persones del municipi rebin una beca de 300 euros mensuals a canvi de crear xarxes amb la comunitat i potenciar les seves capacitats. Així, per exemple, “alguns dels beneficiaris de la beca dediquen vuit hores cada setmana a repintar les barreres del parc municipal i així retornen als hàbits de feina i retornen a la societat manacorina l’oportunitat que els ofereix”, apunta la coordinadora dels Serveis Socials, Alba Frechilla.

Back To Top
Search