skip to Main Content

Els veïnats i veïnades del carrer Amistat segueixen sense notícies sobre l’esbucament del Principal

Després de gairebé 30 anys de litigi, sembla que la demolició del pàrquing Principal està a tocar. L’edifici, que compta amb 7 plantes, dues d’elles soterrades i unes 300 places d’aparcament té una història complicada, després de l’enderrocament de l’Antic Teatre Principal. Això fou l’any 1969, quan, amb el tancament del teatre, un grup de propietaris demanà una llicència d’obres per a començar l’obra d’un edifici destinat a aparcaments però no es va tirar endavant fins l’any 1973, quan es va renovar la llicència i es van construir algunes de les plantes. El novembre de 1990 es demanà de nou un permís per finalitzar el projecte iniciat i ampliar l’aparcament amb dues noves plantes. Entremig d’aquestes dues dates, l’any 1980 s’aproven les Normes Subsidiàries del poble, les quals limitaven l’altura de les construccions al poble en dos pisos. Amb aquesta segona etapa d’obres, una veïnada, afectada per la manca de llum i els renous de l’obra, denuncià l’Ajuntament per la renovació de la llicència qualificant-la d’il·legal. L’any 1992 surt la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB) que dóna la raó a la denunciant però aquesta queda adormida fins a l’any 2014. De fet, durant aquest temps la denunciant va morir i tant la casa com el litigi ha passat a mans d’unes familiars que viuen a Palma i amb les quals aquest mitjà no ha pogut aconseguir contactar.
Després d’un anar i venir de recursos, fa manco d’un any sortí finalment la decisió judicial, ja inapel·lable, que obliga el consistori a eliminar el terrat, el tercer pis i part de la primera i de la segona planta de l’edifici d’aparcaments.
La delegada d’urbanisme, Núria Hinojosa explica que, per aquest motiu, el desembre de 2018, l’anterior govern no tengué més remei que complir la sentència i iniciar el procés de licitació de les obres d’execució de la demolició. Aquesta licitació es va adjudicar fa pocs mesos, al final de l’anterior mandat, a Melchor Mascaró SA. “De moment no hi ha data d’inici, estam a l’espera de veure com procedim” afirma Hinojosa. La nova delegada d’urbanisme explica que s’estan acabant de perfilar qüestions tècniques però que l’esbucament suposarà “moltíssims de doblers” per al consistori, donat que es tracta “d’un espai entre mitgeres, en un carrer molt antic i en ple centre històric de la ciutat”. A més, també hi haurà tota una sèrie d’indemnitzacions per als propietaris de les places d’aparcament. Així i tot, Hinojosa explica que està pendent d’una reunió amb Nacorma SA -empresa promotora i propietària d’una part important dels aparcaments – així com amb les hereves de la denunciant. En aquest sentit, el batle, Miquel Oliver ha afirmat que “estam intentant cercar solucions per intentar evitar l’enderrocament i així ho farem fins a darrer minut”.


Un representant de l’empresa Nacorma SA declara que s’estan intentant cercar la solució més adequada per totes les parts i que, en aquests moments, hi ha bona sintonia, tot i que considera que la situació s’està allargant massa. “Els aparcaments són necessaris a Manacor i si s’esbuquen crec que serà el poble qui ho patirà” afirma el representant.
Arran d’això, la sensació generalitzada entre els veïnats del carrer Amistat és d’incertesa davant el que pugui passar i de cansament per la durada del problema: “Jo pas pena perquè a principis de juliol ens va arribar que dia 15 de juliol començarien les obres però des de l’Ajuntament no s’havien posat en contacte amb nosaltres ni tan sols per informar-nos de com es procediria” afirma una de les veïnades. Per aquest motiu, es va fer una reunió a la qual assistiren quatre veïnes del carrer Amistat i es va decidir presentar una instància a l’Ajuntament. La instància es féu en representació de gairebé tots els veïnats del carrer i amb l’objectiu de demanar una reunió per conèixer els detalls de la demolició. Principalment demanen saber com i quan es durà a terme aquesta obra: “Volem que es revisin les cases del carrer abans de la demolició perquè totes tenen més de cent anys i si hi ha problemes arran de l’esbucament, volem tenir la constància de què s’ha comprovat amb anterioritat l’estat de totes les cases per part de tècnics municipals” explica Margalida Gelabert, una altra veïnada del carrer. Tot i que la instància es va entrar dia 12 de juliol, els veïnats i veïnades encara no han rebut cap resposta per part del consistori.
Una de les persones més afectades per la més que probable demolició és Àngela Gomila. Ella té un pis de més de cent anys d’antiguitat. “Quan van construir el que ara volen tomar ja vaig tenir problemes perquè van sortir uns crulls a la paret però ningú es va fer càrrec de res” recorda Gomila, que pateix perquè considera que el que pot suposar un enderrocament és molt pitjor. “Fa uns anys vaig passar la Inspecció Tècnica d’Edificis del pis i ens digueren que les parets de pedra que tenim fan seixanta centímetres d’ample i segons els tècnics, la mínima vibració pot ser perillosa” explica la propietària. De fet, explica que els varen aconsellar que, per la seva seguretat, si es fan les obres, valia més la pena deixar el pis. A més, Gomila afirma que un dels arquitectes que vengueren a veure el seu pis li explicà que la demolició dels dos pisos dels aparcaments s’hauria de fer a mà si no volien afectar les cases del voltant.
D’altra banda, el president de l’Associació de Propietaris del Principal, Llorenç Llodrà explica que “ja fa devers tres mesos ens varen comunicar que tenien deu dies per retirar tots els vehicles de les plantes que s’han de tomar” i des de llavors no han tengut més notícies.

Back To Top
Search