skip to Main Content

“Em preocupa molt poc que posin multes a la gent que travessa la ZPR”

Joan Gaià és el flamant nou delegat de Policia. Amb ell conversam dels efectes que ja té el canvi de sentit a l’avinguda de Baix del Cos.

Què implica un canvi de sentit a un carrer, a una avinguda com la de Baix del Cós?
Primer de tot hem d’entendre que per canviar el sentit d’un carrer. La policia és l’encarregada d’això. A partir d’aquí tot és relativament senzill; és molt més difícil canviar el xip de la gent. Què hem fet? Hem senyalitzat, i dels carrers que venen de través no s’ha tcoat gairebé res. Hi hagué un poquet de caos el dia que es va pintar en terra, perquè la gent no recorda que el senyal que preval és el vertical i quan pintàvem encara no havíem destapat els nous. La idea és guanyar aparcament i reduir la velocitat i per això l’hem pintada en terra, perquè la gent en prengui consciència. En aquesta avinguda hi havia moltes topades.

Tens constància d’incidents?
La mesura va entrar en vigor dissabte dematí. Fa una estona hi he passat per devora i hi he vist llums de cotxes en direcció prohibida. Però en els moments de canvi hem de ser comprensius. Que jo en tengui constància, no. Si ha succeït, deu ser una cosa molt lleu. A més, afortunadament, el canvi ha caigut en aquest pont de Sant Antoni, i hi ha hagut menys trànsit.

Quina afectació hi ha als carrers dels costats?
Només a dos carrers que peguen a la illeta de ca’n Batliu, que han canviat de sentit.

Quines mesures pedagògiques heu pres?
El mateix dissabte hi vàrem estar un poc més damunt. També havíem comunicat la mesura prèviament per xarxes socials i per mitjans de comunicació. A dalt de tot, hi ha cotxes que tenen tendència a voltar per avall, perquè sempre ho havien pogut fer. Avui mateix hem dit que s’hi posi una barrera provisional.

I la circulació, com pot canviar, a partir d’ara en aquest redol?
Hi ha una part del trànsit que cerca aparcament que és més fàcil que se situï més aviat, d’aquesta manera circula menys temps. Als carrers de les Parres i d’Artà pujarà una mica el trànsit, però no hem de perdre de vista que la idea de les mesures restrictives és millorar la seguretat i el compliment de les normes. No ens ha d’interessar gaire que la vida en cotxe sigui fàcil dins la ciutat, perquè si és fàcil no canvia res. Els tirs han d’anar per aquí: hem de fer la vida impossible al cotxe, amb un fet objectiu: la reducció d’accidents i la d’emissions.

Tot d’una que s’han habilitat, els aparcaments s’han omplit… Devien fer molta falta.
Hi ha dues coses. Els darrers 20 anys hi ha 13.000 cotxes més a Manacor, però el nucli no ha crescut tant. Dins la mateixa trama hi ha molts més cotxes. L’avinguda es pot dividir en tres parts. El redol del Samba, on els cotxes que hi aparquen deuen voler anar al centre. La part d’enmig, més residencial. I la part de baix, on hi ha Correus, la Caixa i el SOIB, on hi ha molta de gent que també hi cerca aparcament.

Sembla que a la ZPR la policia fa els ulls grossos. És així?
Històricament s’ha convidat els agents a no multar. Això sense voler forma part del seu dia a dia. Ara totes les multes es tramiten. Ja no es lleven sancions perquè l’infractor conegui un policia, un polític, un treballador de la casa… S’ha hagut de demanar mà dura. Però una cosa ha de quedar clara: la gent que fa les coses ben fetes no passa pena. Em preocupa molt poc que posin multes a la gent que travessa la ZPR. S’ha començat fa relativament poc. A la campanya de nadal, hi hagué policies a peu pel centre, una cosa que hem vist per primera vegada en vint anys.

Back To Top
Search