skip to Main Content

“Esperam que el mateix dia que s’aprovi el Pla General també s’aprovi iniciar un procés cooperatiu ”

Els col·lectius feministes no entenen “per què no s’aprofita la sentència del Tribunal Suprem sobre Torreflorida”

Els col·lectius feministes de Manacor (Col·lectiu de Dones de Llevant i Assemblea Antipatriarcal) han estat des de fa temps uns dels capdavanters en les reivindicacions d’un urbanisme diferent per al municipi. Juntament amb entitats com ara Xítxeros amb Empenta, Ateneu Lo Tort, Endavant i Terraferida han configurat la Plataforma Pla General, que es mostra molt activa a les xarxes en el qüestionament del Pla que l’Ajuntament de Manacor està a punt d’aprovar provisionalment.

L’advocada Francesca Mas, parlant en nom de les dues entitats feministes explica que “la nostra proposta per al centre, fruit d’una observació acurada del que ara tenim, és recuperar-lo i diversificar els usos per assolir una ciutat accessible universalment, on convisquin tot tipus de persones, que tinguin els serveis a prop i un petit comerç variat, potent. És la manera que el centre tingui vitalitat i sigui un espai segur”. Segons els col·lectius feministes “la proposta del PGOU no permetrà fer habitatges adequats a la realitat sociològica actual, ni tampoc potenciarà la rehabilitació dels edificis. Es insostenible humanament i ecològicament, tenir tants edificis abandonats i solars buits al centre”.

En aquest sentit, Mas recorda que “aquesta reivindicació va lligada a una de les nostres al·legacions: l’oposició que s’instal·lin equipaments públics a la perifèria, per exemple els jutjats, i també permetre usos no industrials al polígon. Tot això va en detriment del petit comerç”.

Un altre dels cavalls de batalla de la massa crítica al Pla General és Torreflorida: “No entenem per què no s’aprofita la sentència del Tribunal Suprem sobre Torreflorida, que va reduïr molt el preu que reclamaven els propietaris d’aquesta zona. Aquest fet, va llevar la urgència d’ aprovar el Pla, i permetia comprar aquests terrenys i altres a bon preu i dotar Manacor de zones verdes com cal”, alhora que recorden que “el grup MÉS-Esquerra es va pronunciar públicament en contra d’aquesta operació especulativa, defensant comprar més que els 10.000 metres per fer el gran parc de la ciutat. Ara que governen, seguim sense entendre la renúncia a fer-ho i que requalifiquin com urbanitzable, el que és una zona verda”. Mas també replica que “voler créixer cap a defora tampoc té cap sentit, amb un centre deshabitat. Per les dones i també en general, la ciutat més difusa i amb serveis enfora, és poc sostenible i crea desigualtats i injustícies”.

Participació
Per als col·lectius feministes, “la participació de la ciutadania no és únicament legitimar el que faci l’administració, sinó també un element transformador de la realitat”. Francesca Mas recorda que a final de juliol “demanàrem una assemblea a l’Ajuntament per conèixer les línies essencials del PG. A final d’agost férem una roda de premsa, i el setembre convidàrem Itziar González”. Els col·lectius feministes confien “molt en la capacitat transformadora de la gent quan està ben informada i li parlen amb claredat . Amb ella hem après que la paraula clau és ‘cooperació’, treballar coordinada i organitzadament en una mateixa direcció”. No obstant això, expliquen, “fins fa poc crèiem que era possible engegar un procés de cooperació abans de l’aprovació provisional, però l’equip de govern ho ha descartat. Itzíar González deia que era possible fer aquest procés cooperatiu abans de l’aprovació provisional. Segons el seu cronograma, es tractava de retardar l’aprovació, unes 7 setmanes. Acceptar- ho significava molta feina de l’administració, i també de la ciutadania, però pensem que s’ha perdut una oportunitat”.

Finalment, Francesca Mas espera que “el mateix dia que s’aprovi el PGOU també s’aprovi iniciar un procés cooperatiu per al debat ciutadà del document provisional. No ens conforman tan sols en participar en els distints Plans o actuacions posteriors que ens han anunciat”.

Back To Top
Search