skip to Main Content

“Estar a favor de la Via verda no ha de voler dir estar en contra del tren”

Miquel Perelló, delegat d’Interior, i regidor del PI diu: “La Via verda és molt utilitzada, la gent n’està contenta i nosaltres trobam que fa un bon servei.” Diu que aquest tipus de vies són positives: “Són interessants tant pels residents com pels turistes. De fet, duen un turisme conscienciat amb el medi ambient.” I troba que s’han de potenciar: “Molts de camins poden ser rutes de passeig, per caminar, córrer o anar en bicicleta, si estan correctament senyalitzats i adequats. N’hem de potenciar aquest ús”. Però també té clar que: “Estar a favor de la Via verda no ha de voler dir estar en contra del tren. La prioritat, per jo, en aquesta via, és el tren. I el fet que ara la Via verda s’utilitzi, no ha de suposar cap tipus de retard per a completar el projecte de dur el tren fins a Artà”. De la possibilitat que convisquin les dues coses, diu: “Podria ser una opció vàlida sempre que es complissin les normatives de seguretat”

Back To Top
Search