skip to Main Content

Etern president Gomila

La Junta Municipal de Districte de Porto Cristo es va crear formalment l’estiu de l’any 2007 amb Joan Gomila com a president. D’aleshores ençà només ha conegut un president i pareix esser que la cosa continuarà així com a mínim per quatre anys més. Tot i no formar part de l’equip de govern a l’Ajuntament de Manacor, AIPC-SyS disposa de 6 dels 13 consellers a la Junta en virtut del reglament de l’entitat i en relació als votsobtinguts a Porto Cristo. Amb aquests números l’apotecari porteny no tengué gaire problemes dimecres passat per revalidar l’elecció en la sessió de constitució que tingué lloc a les oficines municipals. Com a vicepresidenta fou elegida Antònia Llodrà, que ho havia estat d’ençà de la dimissió de Bernadí Bou.

Back To Top
Search