Skip to content

“Ens hem d’assegurar que les varietats que replantem siguin resistents”

“La Xylella està afectant bastant l’ametlerar, sobretot els ametlers més vells. Es tracta d’un camps que no els entenem com a camps de producció agrícola, no són plantacions productives, sinó que són camps que s’han matengut, i que normalment no reben ni tractament, ni adob ni exsecallades i que estan conformades per arbres que tenen més de setanta anys, una edat en la qual ja han complit la seva vida reproductiva”. Ho diu Mateu Ginard, director general d’Agricultura i Ramaderia del Govern Balear. Ginard explica, a més, que “ja teníem planificat un pla de replantació d’acord amb el pla de turisme sostenible, però se’ns hi ha afegit una nova complicació, que és veure quin tipus de varietat hem de recomanar per a la replantació, perquè han de ser varietats resistents i això no ho podem saber fins que no hagin passat uns quants anys d’experiències. En aquest sentit, el director general reconeix que “ara passam uns anys d’impàs, i fins i tot en zones de marina veim com l’ametler és substituït pel garrover, una espècia no afectada per la Xylella.

En qualsevol cas, Ginard remarca que “encara no sabem si les bones pràctiques que es recomanen són útils i la transmissió de la malaltia es limita o es redueix. No tenim elements de judici suficients”.

El director general d’Agricultura recorda que en aquests moments l’ametla mantenia un preu “que li donava un cert nivell de rendibilitat, sobretot en explotacions que fan servir el que anomenam sistemes de reg deficitari i que són semiintensives”. ARV

Back To Top
Search