skip to Main Content

“Hi ha una gran quantitat de gent que no sap que les completes són una celebració cristiana”

Antoni Amorós (Capdepera, 1964) és el rector de les parròquies de Manacor des de fa poc més de dos anys. Anteriorment ha estat rector a Capdepera, Artà i Cala Ratjada. Parlam amb ell sobre com es viu la festivitat de Sant Antoni des de l’Església.

Com viviu Sant Antoni? Sou santantonier?
Visc la festa amb ganes. L’he viscuda des de petit i també a Artà, que va ser quan a Manacor la festa va fer una pujada grossa.

Enguany hi ha hagut canvis en les completes. Com així?
Aquí es feien unes completes de l’ordre antic, de la liturgia d’abans de la reforma. A poc a poc es van anar llevant elements fins que l’any 2017 es cantaven només un parell d’elements de les completes. N’Andreu Genovart, l’any 2018 va introduir el salm 4 en llatí i les oracions presidencials, de manera que fossin unes completes completes. Actualment el que tenim són les completes de la nova litúrgia amb una adherència, que sempre s’ha cantat a Manacor i no hem volgut eliminar. Jo l’any passat no ho vaig canviar però enguany hem pensat que deixarem les parts que sempre s’han cantat a Manacor però canviam el salm en llatí per el català. El fet de ser recitat i no cantat, redueix una mica la durada però el canvi és insignificant.

Com viviu que hi hagi tanta gent a l’Església aquest dia?
És una celebració una mica extrema. Per un costat vivim una pressió de seguretat i per una altra, la pressió dels mitjans de comunicació. A més, hi ha una gran quantitat de gent que no sap que les completes són una celebració cristiana. El que nosaltres intentam que segueixi pareixent una celebració cristiana: s’han de reconèixer com unes completes litúrgiques i catòliques. D’altra banda, he de dir que per nosaltres és un honor que una festa d’iniciativa de la comunitat tengui tanta acceptació i popularitat. Sant Antoni és una expressió de la identitat del mallorquí forà i que ens demanin la presència d’un acte litúrgic en aquesta expressió, per nosaltres és un valor molt gran que apreciam, cuidam i hi fem molta de feina.

La festa ha crescut molt. S’hauria de democratitzar?
Hi ha un error de comprensió. La festa de Sant Antoni és una festa que una part de la societat civil organitza i ara que s’ha massificat, ho fa amb l’ajuda inestimable de l’Ajuntament. Voler-la comprendre com les Fires i Festes de Primavera és una comprensió equivocada. Democràcia és que la gent participi massivament a la festa.

I quin creieu que ha de ser el paper de la dona? Poden ballar?
Sobre el paper de la dona, crec que no hi ha cap classe d’inconvenient en què qualsevol figura sigui dimoni, Sant Antoni o baciner, sigui una dona o un home i crec que ha quedat claríssim. Una altra cosa és el ritme en què aquests canvis es produeixin. Els canvis es produiran quan s’hagin de produir.

Back To Top
Search