skip to Main Content

“Igual que vaig fer de Dragut i no som turc, una dona podria fer d’home”

Montuïri o Pollença són uns dels municipis que no han incorporat a les dones com a part de les festes popular

Manacor era un dels darrers municipis que quedaven a l’illa per incorporar les dones a les festes popular. Ara haurà ballat una dona per primera vegada amb la colla de dimonis oficial de Sant Antoni, però encara queden altres indrets de Mallorca per fer aquesta passa.

Un exemple és el de Montuïri. Amb els cossiers no hi balla cap dona. Tots són homes, inclosa la figura de la dama, que correspon a un personatge femení. Es tracta, afirma el seu mestre, Joan Socias, “d’una decisió política, com ha passat aquí a Manacor”. Els cossiers actuals ballen des del 2009 i seran ells qui decidiran quan és el moment de passar el relleu a les generacions més joves. Amb tot, Socias diu “no tenc dubte que ja hi haurà dones en tornar-se a canviar, i si n’hi hagués d’haver enguany, ho hauria de decidir l’Ajuntament”. “Vull pensar que quan es torni a fer, en vers de dir ‘els al·lots’, es dirà ‘les persoens de 14 a 15 anys'”.

Pel que fa a Manacor, el mestre de cossiers a Montuïri afirma que creu qeu “ha arribat un poc tar i si només fa el primer ball queda un poc curt”.

Tampoc a Pollença permeten la participació de les dones. És ver que per la Patrona hi tenen lloc, però és una situació complicada. Fa uns anys, des del 2019, que hi ha el batalló femení que forma part del Simulacre. Es tracta d’una iniciativa popular, impulsada pel col·lectiu La Mala Pècora i que ha tengut una gran acceptació ciutadana. A més, compta amb el suport de les institucions.

Tot i això, no tenen cabuda a les eleccions de les candidatures per ser Dragut, el lloctinent, l’abanderat, Joan Mas ni els quatre homes membre de l’Ajuntament vella. Les figures principals. El que fou arxiver del municipi, l’historiador Pere Salas, assegura que “de dones en pot veure a la batalla”, però “no formen part de les candidatures ni eleccions”. “De facto és per homes”, assegura.

En el seu cas, diu, que “defensaria que es puguin presentar dones que es vesteixin d’home; igual que jo vaig ser Dragut i no som turc, una dona podria fer d’home”. Al que afegeix, “defens que si una dona es pot presentar per Joan Mas, un home s’hauria de poder presentar per àguila”.

No s’hi presenten

Sense anar molt enfora, a Artà, per Sant Antoni, tampoc balla cap dona. Ara bé, la situació és diferent de la que hi havia fins ara a Manacor. Des de l’Obreria de Sant Antoni, tal com explica l’obrer Miquel Cursach, “mai hem tancat les portes a ningú”. De fet, “no se’ns ha dit mai que hi hagués cap dona interessada i, avui en dia, estam oberts al fet que hi hagi dones”.

Cursach afirma que el principal requisit per vestir-se de dimoni ballar per les festes és la voluntat. I és que, recorda. Ballen tot el dia 16 i part del 17.

Back To Top
Search