skip to Main Content

Increment d’un 229% dels residus reciclats

El sistema de recollida selectiva que ha introduït l’Ajuntament de Manacor des de l’octubre de 2019 a tot el municipi i que s’inicià amb la recollida porta a porta al barri de sa Torre de Porto Cristo i al poble de Son Macià i que s’ha anat estenent i ampliant arreu amb la combinació del porta a porta amb el sistema de cinc contenidors ha donat uns resultats satisfactoris que han permès incrementar notablement el volum de residus que es reciclen.
Si bé el 2018 el percentatge de recollida selectiva al municipi se situava només en el 13,3%, ha evolucionat cap a un 15,1% el 2019, un 19% el 2020, un 23,8 el 2021 fins arribar al 30,2% el 2022. Aquest creixement suposa un increment del 229% del volum de residus reciclats en quatre anys.

Tarifa reduïda de residus: sol·licituds fins dia 28 de febrer
El canvi de sistema municipal de recollida de residus s’ha completat durant aquest mandat amb la introducció el 2020 d’una tarifa reduïda adreçada a particulars, establiments i empreses que es comprometin a fer una correcta separació de residus i un correcte reciclatge. D’aquesta manera, qui recicla bé paga menys i es trenca amb la tarifa única que s’aplicava a tothom per igual, reciclés o no. La campanya d’adhesió a la tarifa reduïda d’aquest 2023 està oberta a noves sol·licituds fins dia 28 de febrer. Per a adherir-s’hi, cal emplenar el formulari que hi ha penjat a www.residusmanacor.cat.

Back To Top
Search