Skip to content

“Insistirem perquè es facin obres com la de l’avinguda del Torrent o la de la carretera vella de Sant Llorenç”

El municipi de Manacor ha viscut uns  darrers mesos amb nombroses obres en marxa. Moltes eren municipals, sobretot les que feien referència a vials i places, però d’altres arribaven per inversions supramunicipals: “Són infraestructures que es necessiten,  carreteres, escoles, un centre de salut, l’Hospital…”, diu el batle Mique Oliver, que afirma que “continuarem insistint en aquelles en què veim que no hi ha la mateixa celeritat, com la carretera vella de Sant Llorenç o l’avinguda del Torrent”.
Pel que fa a obra municipal, Oliver reconeix que inversions com la que s’ha fet a la plaça del Cos o a Lleó XIII són “grans infraestructures, grans  inversions” que contrasten amb el “microurbanisme que du MÉS-Esquerra al programa. No pot ser que hi hagi voreres on faltin rajoles o que hi hagi vials amb clots importants, per no parlar de camins públics que estiguin en mal estat”.  El batle explica que “hem de ser realistes amb els recursos que té l’Ajuntament i també que potser no disposarem dels  mateixos romanents de tresoreria que fins ara”. La decisió final depèn de Madrid i fins i tot d’Europa. Però és que a més l’Ajuntament ha gastat molts de doblers  de romanents els darrers exercicis i “els tècnics ens diuen que per no posar en perill la liquiditat de l’Ajuntament hem de guardar deu milions d’euros per fer front a l’ordinari”
Oliver espera que el canvi de color polític a Palma no influesqui en la visió de les necessitats dels ciutadans de Manacor.
Obra a Porto Cristo
Pel que fa a Porto Cristo, Oliver marca com a prioritària la canalització de les aigües fecals per dur-les fins a la depuradora. Aquesta obra implicaria obrir la costa d’en Blau per impulsar amb bombes les fecals cap a l’estació de depuració d’aigües. Tot això perquè “quan plogui no boti el clavegueram, ja que moltes cases tenen connectades les aigües fecals a la xarxa  pluvial”.
Canvi de plans a Cales
Tot i que Núria Hinojosa va anunciar que podria fer-se la recepció de la urbanització de Cales de Mallorca abans d’acabar el mandat, això no ha pogut ser així. D’aquesta manera, potser no es podrà invertir com s’havia previst, el 1.200.000 en aquest nucli costaner.
Back To Top
Search