skip to Main Content

Jaume Mateu, director general de Mobilitat i Transport Terrestre: “Amb els fons europeus hi ha una porta oberta per al tren de Llevant”

Us heu reunit amb la Plataforma pel Tren de Llevant. Quines possibilitats reals hi ha de finançar aquest projecte?
Ens reunírem atenent la sol·licitud de la Plataforma i dels cinc batles de la comarca. Els explicàrem què s’havia de fer a nivell de projecte i efectivament també parlàrem del finançament. Hi pot haver una oportunitat amb els fons europeus, però no hi ha res clar. Hi ha diferents opcions, i hi feim feina.

En qualsevol cas, els fons europeus, arriben directament a l’ens autonòmic, o passen per Madrid?
Han de passar per Madrid, perquè la Unió Europea així ho decideix. Ara bé, Europa ha fixat unes prioritats de transició energètica i transició verda per a l’assignació d’aquests fons, i això coincideix amb la línia en projectes de mobilitat i de reduir el pes del cotxe privat que nosaltres aplicam. D’altra banda, cal dir que aquestes projectes seran competitius amb altres projectes. Cadascú haurà de justificar bé la seva per poder-hi optar.

Sense els fons europeus seria molt més complicat…
Sí, i més vist com ha anat. De totes maneres, el tren de Llevant és dins els Acords de Bellver que configuren el pacte de govern actual.

Si la porta dels fons europeus s’obrís, quins mecanismes tendria el govern actual per evitar un projecte interromput i condemnat a l’ostracisme com ocorregué fa vuit anys.
El que faran els altres és mal de saber, el que hem de fer nosaltres és garantir que la nostra part està feta. Té molta força que la comarca representada per tots els seus batles digui que vol tren. És un capital polític que hem d’ aprofitar.

Hi ha veus discordants respecte de la conveniència del tren. L’alternativa dels autocars de línia, l’impacte territorial…
El pla director ja preveu aquesta infraestructura i inclou recuperar el tren Manacor-Artà i arribar a Cala Rajada. Per tant, l’anàlisi de totes aquestes qüestions, en termes de medi ambient ja hi és, i el resultat és positiu. Per llevar cotxes s’ha de reforçar i millorar el transport públic. Això ho feim ja aquest mes de gener, amb les noves concessions del TIB, que ja suposaran un canvi important. A més, però, està demostrat que una infraestucura com el tren és positiva per al medi ambient. Una altra cosa és entrar en detalls sobre el traçat o l’afecció directa sobre el territori. En qualsevol cas, el traçat es fa sobre la línia de fa cent anys. No crees un impacte a un espai que no estigui ja ocupat per una infraestructura.

Back To Top
Search