Skip to content

Joan Oliver: “Fer l’anàlisi de la triquinosi no és una cosa costosa ni difícil”

[pullquote] Joan Oliver és el coordinador de la Delegació Comarcal de Manacor de la Conselleria de Salut
[/pullquote]

Quins requisits han de complir les matances, perquè estigui tot dins la legalitat?

La gent que hagi de fer matances s’ha d’adreçar a l’ajuntament respectiu, que és l’entitat que organitza el tema. L’ajuntament el posarà en contacte amb qualque veterinari privat. Quan la persona hi contacti, ell l’informarà de com ha de fer la mostra, la recollida de carn per fer l’anàlisi.

Els menescals no són de la Conselleria idò? Són privats?
T’explic una mica com ha estat l’evolució respecte de tot això. Un temps als pobles hi havia els menescals titulars, als pobles petits n’hi solia haver un i als més grossos, un parell. Ells eren els qui se n’encarregaven. Posteriorment es varen llevar i va passar a dependre de la Conselleria, fins que es va privatitzar. Ara nosaltres no intervenim a no ser que hi hagi un problema.

I n’hi ha, de problemes?
Fins ara no hi ha hagut positius. Fa un parell d’anys vàrem tenir una falsa alarma, el novembre del 2012. Jo hi vaig anar a recollir una altra mostra, però va sortir negativa. Havia estat un error. Però que fins ara no hi hagi hagut casos no vol dir que el perill no existeixi, el primer serà el primer.

Quines conseqüències pot tenir per la salut la triquinosi?
La triquinosi és una malaltia parasitària. Les larves del paràsit estan en el múscul, en la carn. Si la carn es bull, la larva mor, però si es menja crua, i depenent del volum de la ingesta, vénen els problemes. Poden ser només gastrointestinals (vòmits, diarrea, nàusees), o, si la ingesta és alta, poden ser greus i fins i tot arribar a causar la mort.

I legalment quins problemes hi ha si algú no fa el procediment que toca?
Si algú mata un porc sense fer el procediment, té el perill que algú el denuciï, sigui a nosaltres, a la policia, o al SEPRONA.

Què passa si hi ha una denúncia?
S’obri un expedient. Tenim un servei jurídic, al qual traslladam els fets i ells obrin l’expedient sancionador.

Vosaltres en rebeu de denúncies?
La veritat és que no. La Conselleria opta pel camí de l’educació i la conscienciació més que no de la persecució. Molta gent no fa el que toca per desconeixement. Per això la prioritat és que la gent conegui de cada vegada més el procediment i sàpiga que no és una cosa costosa ni difícil.

Apunt
Instruccions de la Conselleria per la presa correcta de mostra
S’ha de recollir una mostra muscular, que tengui aproximadament cinc centímetres de llargària, de cada un dels pilars del diafragma, des de la zona d’inserció dels pilars amb l’espinàs. Després d’obrir la cavitat abdominal es visualitza: el fetge, l’estómac i els budells. Una vegada retirats els budells i l’estómac, els pilars del diafragma es troben en el fons de la cavitat, sobre l’espinàs i entre el fetge i els ronyons.
Les dues mostres (una de cadascun dels pilars) s’han d’introduir a la bossa., i anotar nom, cognoms i telèfon en el precinte.
S’ha de precintar la bossa i mantenir en el frigorífic fins al lliurament al veterinari col·laborador. I no consumir carn o productes crus fins que es conegui el resultat negatiu de l’anàlisi.

Back To Top
Search