Skip to content

Jordi Caldentey, nou president de la delegació manacorina de l’Obra Cultural Balear

Després de sis anys de feina i centenars d’actes, presentacions, conferències, concerts, recitals poètics i projeccions de pel·lícules i documentals, la junta directiva de l’OCB manacorina presidida per Jaume Riera va decidir presentar la dimissió en bloc per forçar una renovació que consideraven necessària.

Ahir dijous, reunits en assemblea, els afiliats manacorins de l’Obra Cultural Balear triaren la nova junta directiva, que serà presidida per Jordi Caldentey. El vicepresident serà Guillem Genovart, que també exercirà de tresorer. La secretaria serà compartida entre Margalida Fuster Homar i Antònia Maria Sbert, mentre que en seran vocals Joan Bauçà, Montserrat Miquel, Biel Munar, Manel Santana, Miquel Sitges i Sebastià Quetglas.

Transcrivim íntegra en aquest post la declaació d’intencions de la candidatura que, des d’ahir, ha començat a elaborar el calendari d’activitats que durà a terme una de les associacions més actives de Manacor i que fa només poques setmanes va acabar sent reconeguda com a entitat manacorina per part de l’Ajuntament.

DECLARACIÓ D’INTENCIONS DE LA CANDIDATURA

Aquesta candidatura es proposa en primer lloc continuar l’encertada i fructuosa tasca que ha duit a terme fins ara la Junta anterior amb la mateixa constància i amb la mateixa implicació.

En segon lloc, una vegada que haurem aconseguit el primer propòsit, volem passar a dinamitzar aquesta delegació amb noves activitats com l’excursionisme, visites culturals a indrets emblemàtics i significatius de la nostra comarca i de la nostra illa, o conferències itinerants, per dir uns exemples. L’objectiu d’aquestes activitats és atreure a l’entorn de l’Obra més sectors de la nostra societat dels que ja hi ha, dels que ja s’hi senten identificats.

En tercer lloc, ens proposam crear vincles de col·laboració amb altres entitats amb les quals compartim objectius de reconstrucció de la identitat cultural i nacional de Mallorca. Aquests anys passats hem viscut actituds exemplars de coratge civil i de resistència exemplar a favor de la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre autogovern i el nostre país protagonitzades, entre d’altres, per entitats com l’OCB mare, els Joves de Mallorca per la Llengua, El Mirall, el Grup Blanquerna, Voltor, el Moviment d’Escoles Mallorquines, el Centre de Serveis Lingüístics Paraula, els Jubilats per Mallorca, l’Assemblea de Docents, diversos sindicats i patronals de l’ensenyament, associacions de pares i mares d’alumnes, l’Assemblea Sobiranista de Mallorca o els Xítxeros amb Empenta per citar-ne unes quantes. Entre totes, estam segurs que formen un teixit associatiu que, si no decau i es coordina, garantirà amb escreix la continuïtat, la fortalesa i l’expansió de la nostra llengua i la nostra cultura.

Ens proposam establir-hi contacte amb l’objectiu de convidar-les a acordar entre totes un pla ambiciós i de llarg abast de revitalització de la nostra llengua i de la nostra cultura i de creació de consciència de país.

Volem ser una Junta el més transversal possible a fi de transmetre dins la nostra comarca un missatge engrescador a favor de la reconstrucció cultural i nacional del nostre país.

Volem expressar el nostre total reconeixement i agraïment a la Junta sortint per l’encert de la seva actuació durant aquests anys que ha dirigit la Delegació de Manacor de l’OCB. Per coherència amb aquesta convicció, volem demanar la col·laboració a tots els membres de la Junta que surt a fi d’aprofitar la seva experiència i d’assegurar-nos la continuïtat de la seva tasca.

En tot moment acceptarem i agrairem qualsevol suggeriment d’actuació que ens vulgui fer arribar qualsevol soci d’aquesta delegació.

Per tot això que hem exposat, demanam el suport a aquesta candidatura a tots els socis que avui vespre assistiu en aquesta assemblea.

En nom de tots els candidats a la nova Junta, moltes de gràcies.

Back To Top
Search