skip to Main Content

La biblioteca de Manacor triplicarà la seva superfície

La xarxa bibliotecària de Manacor inicia un procés de canvi per adaptar-se a les necessitats de la societat actual i que finalitzarà, segons el calendari del Pla Director, l’any 2027. La intervenció també preveu crear un centre cívic a s’Illot.

El municipi de Manacor tendrà una xarxa de biblioteques renovada l’any 2027 si es compleix amb les previsions del Pla Director, el qual s’ha elaborat durant més de dos anys i que aquest 2022 es començarà a dur a terme. El delegat de Cultura, Mateu Marcè, assegura que l’objectiu d’aquest és integrar les biblioteques municipals “en les biblioteques modernes, que han de ser espais socioculturals”. També donar resposta a les necessitats i demandes actuals de la població.

Una vegada totes les fases executades, s’haurà triplicat la superfície de la biblioteca de Manacor, duplicat la de Porto Cristo i s’estarà treballant per habilitar-ne una a s’Illot, la qual s’emmarcarà en el context d’un centre cívic. En el cas de la de Son Macià remarquen que no requereix cap actuació, ja que en aquests moments cobreix les necessitats de la ciutadania.

El Pla Director de Biblioteques, que és el primer de les Illes Balears, s’ha elaborat tenint en compte les conclusions extretes d’un estudi de context social, demogràfic i cultural del municipi. També d’haver analitzat quines són les necessitats actuals dels diferents nuclis urbans de Manacor i de com ha de ser el servei en aquests espais. Amb aquests, es va arribar a la conclusió que el municipi requereix una ampliació dels serveis bibliotecaris i de la creació de nous equipaments. Amb tot, el director del Servei de Biblioteques de Manacor, Antoni Ferrer, assegura que “la biblioteca té capacitat per créixer i pot complir amb els objectius”.
Es preveu que dins el 2022 es redactin els projectes arquitectònics i que al llarg dels pròxims cinc anys es duguin a terme totes les actuacions necessàries, pressupostades per un total de 3.086.000 euros.

Biblioteca de Manacor

El complex bibliotecari de Manacor, ubicat al Claustre de Sant Vicenç Ferrer, serà el que veurà les seves instal·lacions més modificades una vegada finalitzin totes les fases del Pla Director de Biblioteques. Triplicarà la seva superfície i, per tant, passarà de disposar de 509 m² a ocupar-ne més de 1.520. Un increment que també es traduirà amb una multiplicació de la plantilla treballadora, que passarà d’estar integrada per cinc persones a estar-hi per 10.

La primera actuació serà l’ocupació d’una nova ala del Claustre, l’ala on actualment hi ha les oficines del departament d’Urbanisme i altres espais en desús. Perquè això sigui possible, però, primer s’hauran d’habilitar les quatre darreres plantes de l’edifici del carrer Major 22 perquè l’administració esmentada s’hi pugui traslladar.

La segona passa serà ocupar l’edifici dels Jutjats de la plaça dels Pares Creus i Font i Roig, propietat municipal. Això una vegada aquests s’hagin canviat de lloc. És important destacar que de l’actual edifici que acull els jutjats només s’inclou dins el Pla Director una part. L’altra queda a disposició del municipi i s’estudiarà com es pot aprofitar.

Biblioteca de Porto Cristo

A l’actual biblioteca de Porto Cristo es duplicarà la superfície i s’ocuparà part de la planta baixa perquè quedi vinculat amb l’escoleta d’aquest nucli costaner.

Igual que a Manacor, s’augmentarà la plantilla que hi treballa. En aquest cas passarà d’haver-hi només un treballador, a haver-n’hi dos.

Back To Top
Search