Skip to content

La circulació de vehicles al carrer de Bordils genera divergències dins l’equip de govern

L’aprovació del Pla normatiu, la construcció del nou centre de salut i la posició de VOX amb al discurs de gènere centren el ple de febrer.

La sessió plenària del 12 de febrer començà amb l’aprovació dels sis primers punts, entre els quals cal destacar les propostes de reconeixements de crèdits del Teatre Municipal i dels pressupostos propis, la reiteració de l’ús correcte de la forma “Porto Cristo” i l’aprovació del Pla Anual Normatiu per al 2024, on s’inclouen iniciatives com el Pla d’accessos a Cala Varques, el Pla especial del conjunt històric del centre de Manacor o les ordenances reguladores de mobilitat o dels renous i vibracions.
Així i tot, un dels punts més sorprenents de la sessió fou veure com l’equip de govern votà dividit. Fou en el marc d’una moció presentada pel PP per a la lliure circulació al carrer de Bordils de Portocristo, que quedà rebutjada, amb els vots en contra del PSOE i de MÉS.
Sansó, del PP, afirmà que “atenent les necessitats de les demandes dels mateixos veïnats i en consideració de les dificultats de mobilitat dels vehicles, aquesta via urbana ha de quedar oberta en tot el seu recorregut”. En aquest sentit, tots els grups, excepte VOX, demanaren la retirada de la moció per no disposar dels informes tècnics que avalaven la proposta. Així, tot i que primerament Antònia Llodrà (AIPC) també en demanà la retirada, hi acabà votant a favor, davant el matís de la senyora Sansó que l’obertura del carrer al trànsit no es faria “immediatament”. En aquest sentit, Antònia Llodrà afegí que “poder tenir una primera línia tancada al trànsit seria un luxe que ens agradaria a tots”, però assegurà que la resta de carrers no estan preparats per absorbir tot el trànsit i per això demanen un vial de pujada i un seguit d’aparcaments dissuasius als afores de la localitat.
En relació amb la mateixa moció, Maria Antònia Truyols (PSOE), afirmà que “voldríem una primera línia per a vianants, però sabem que la fesomia dels carrers de Portocristo és la que és i entenem que s’han de cercar equilibris entre allò que ens agradaria i allò que és convenient”. En tot cas, per als socialistes, qualsevol decisió ha d’anar acompanyada dels informes tècnics pertinents.
Sebastià Llodrà, de MÉS, amb un to més aviat sarcàstic, retragué al PP la seva priorització per la defensa del cotxe, que “ocupa tot l’espai que li dones” i reivindicà el component social, econòmic i ambiental de la reconversió del carrer en zona de vianants. Afirmà que “assumim que crea molèsties i certes divergències dins l’equip de govern, però ho agafam com un repte” i afegí que “si tenim la situació que volem, anem a lluitar conjuntament per mantenir-la”.
Consens en la urgència del centre de salut
La reivindicació de la necessitat de construir un nou centre de salut a Manacor fou un dels altres punts clau de la sessió. La moció fou presentada pels  grups de MÉS, AIPC i el PSOE i fou aprovada per unanimitat. En aquest sentit, el batle Oliver assegurà que “no és una millora per als ciutadans; és una necessitat”. Bernadí Bou (PP), assegurà que “aquest projecte ens el sentim nostre”, en lamentà la tardança, però assegurà que “la Conselleria està treballant en aquest sentit i el projecte està contemplat en el pla d’infraestructures i durant els propers mesos es licitarà el concurs”.
Trencament dels consensos democràtics
El ple recordà, amb una moció d’urgència, el Dia de la Dona i la Nina en la Ciència tot i la manca de voluntat de VOX de fer-ho en forma de declaració institucional: “Presentarem les mocions que facin falta per garantir el paper de les dones en tots els àmbits de la vida”, assegurà Carme Gomila.
Back To Top
Search