Skip to content

La Conselleria d’Educació estén la gratuïtat de l’escolarització a tots els nivells de 0-3 anys

Així i tot, no poden garantir que no hi hagi centres que hagin de bestreure els doblers perquè les famílies no hagin de pagar.
Ja és un fet. La Direcció General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat de la Conselleria d’Educació ha accelerat la implantació de la gratuïtat de l’escolarització dels infants de 0-3 anys. Si el pla que preveia l’anterior Conselleria era de tres anys, ara tot s’aplicarà durant aquest curs que ara començam.
Segons fonts de la Conselleria, hi ha un pressupost aproximat de 38 milions d’euros durant aquest curs per garantir la gratuïtat de l’escolarització dels infants abans dels tres anys. Està previst que 6.800 infants més que el curs passat es puguin beneficiar d’aquesta mesura. Un dels aspectes més controvertits ha estat la inclusió dins aquest pla dels centres assistencials per a infants (les guarderies), que no són considerades per l’administració com a centres educatius. La directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, Neus Riera, explica que “els centres assistencials depenen dels consells insulars i tenim coneixement que aquestes institucions fan feina per regular aquesta situació” i continua advertint que “perquè les guarderies puguin formar part de la xarxa complementària i beneficiar-se de la gratuïtat, en primer lloc s’han d’autoritzar com a centres educatius, complint els requisits establerts en la normativa vigent (decret 23/2020). Posteriorment, s’han d’adherir a la xarxa complementària”.
Les guarderies poden sol·licitar l’autorització per esdevenir centre educatiu en qualsevol moment. En canvi, els centres educatius privats sí que tenen un termini per sol·licitar la seva inclusió a la xarxa complementària de la Conselleria.  Aquesta convocatòria va acabar el 28 d’agost i 14 dels 29 centres d’educació infantil privats de 0 a 3 anys s’hi han adherit. Això suposa la inclusió dins el benefici de la gratuïtat d’un centenar de famílies més. A més, hi ha 12 centres assistencials que també han demanat transformar-se en escoletes educatives i ara estan en tràmits de finalitzar les obres per adaptar-se a la normativa. La Conselleria preveu el finançament de 45.000 euros per aula.
Segons explica Neus Riera, “el Govern treballa per pagar la gratuïtat a les famílies i centres quan abans millor”. La gratuïta està prevista a partir de l’1 de setembre d’aquest curs. Ara bé, “es permet que els titulars dels centres assumeixin el cost o bé facin el cobrament de les quotes a les famílies fins que es faci efectiu el pagament per part del Govern, moment en què es retornarà la quota de 4 hores de gratuïtat a les famílies”.
“Les guarderies no seran gratuïtes”
No ho veu amb els mateixos ulls Amanda Fernández, predecessora de Riera en el càrrec i que va ser precisament qui va elaborar el decret llei anterior per garantir la gratuïtat progressiva en aquesta etapa educativa. Fernández afirma que el decret actual està pràcticament copiat del que ella va elaborar i explica també que “les places  no són suficients” i que aquest nou decret s’implanta “sense haver fet un estudi tècnic previ, i ara s’ho han hagut de menjar, perquè no tenen competències  amb les guarderies, que les han de regular els consells insulars. Les  guarderies no seran gratuïtes” .
A més, tampoc no veu clar Fernández el manteniment dels 45.000 euros per aula a tots els nivells. “A 0-1 hi ha set infants per aula, i per tant tocarien 650 euros per infant”, una quantitat molt més elevada que el cost que genera.  “El que critic”, acaba Fernández, és la manera de vendre-ho. En molts de casos les escoletes hauran de bestreure doblers”.
Back To Top
Search