Skip to content

La creació de la gerència d’urbanisme cau per segona vegada de l’ordre del dia del ple

Molta discreció entre els portaveus a l’hora de valorar els motius que han provocat aquesta nova caiguda del punt.
“El punt u és el de l’acta. El punt dos el deixarem damunt la taula perquè estic segur que entre tots volem una solució per al departament d’Urbanisme i estic convençut que intentarem parlar en el marc on decidim per resoldre aquesta qüestió de la gerència d’urbanisme, perquè és una qüestió d’estat”, així es manifestava d’entrada en el ple extraordinari d’aquest mes de desembre el batle Miquel Oliver. És la segona vegada que aquest punt queda damunt la taula. La primera, després d’una breu discussió entre Miquel Oliver i Maria Antònia Sansó, va ser en un passat ple ordinari i ara semblava que amb la convocatòria d’aquest nou ple, que pareixia feta a posta per dur-hi aquest punt, la gerència podria ser aprovada. Una vegada més, però, ha quedat damunt la taula. El batle Miquel Oliver no s’ha mostrat gaire explícit sobre les causes d’aquesta nova passa en fals. “Hi feim feina”, ha dit, alhora que explicitava que la feina que s’hi fa “ha servit per corregir algunes coses”, però també es mostrava convençut que l’aprovació de la nova gerència “arribarà”. Aquesta redacció ha intentat contactar amb la portaveu popular Maria Antònia Sansó però fins al tancament d’aquesta edició el contacte no havia estat possible. Sí que, en canvi, hem pogut parlar amb Núria Hinojosa. La portaveu socialista ens deia que “no podem contar gaire cosa perquè no tenim cap novetat al respecte”. I afegia que “ens vàrem assabentar que duien la gerència una altra vegada quan varen convocar la comissió informativa”, alhora que lamentava una vegada més que “no som els socis preferents de MÉS-Esquerra. Ells decideixen de quina manera volen governar”.
El punt tercer va ser de tots el que va dur més arenga. S’hi duia una partida de 68.000 euros per a un reconeixement extrajudicial de crèdits. La portaveu socialista, Núria Hinojosa, anunciava la seva abstenció en aquest punt, i deia que “ens dol i ens sobta que l’equip de govern ni tan sols ens telefoni per demanar el parer del nostre grup municipal”. En aquest sentit, insistí que “és necessari que hi hagi un acord entorn d’aquestes factures, perquè si no, no es pagaran. Això és un avís en positiu, avui ens abstendrem, però volem que quedi clar que no és un xec en blanc, no doneu per fet que sempre ho farem” i alertà que “no veim un interès a demostrar transparència”.
Miquel Oliver replicà que “el major exercici de transparència que farem serà explicar-los que per desgràcia les factures extrajudicials no desapareixeran d’un dia per l’altre” i insistí que “el major exercici de transparència és que es duguin a ple” i es referí a la compra d’equips de seguretat “per a la brigada. De capritxos no n’hi ha”. Hinojosa recalcà que “al cap i a la fi aquestes factures van a ple perquè incompleixen la llei de contractes”.
El punt número quatre feia referència a la constitució de l’instrument de planificació de la taxa addicional extraordinària, en relació al procés d’estabilització de places. La delegada de Recursos Humans, Antònia Llodrà, enumerà dues places d’auxiliar administratiu, una de conserge de l’Escola de Música, una de professor també a l’Escola de Música, dos tècnics d’edificis culturals. Per promoció interna també hi anirien un encarregat de brigada i un oficial d’obres i serveis. La proposta s’aprovà amb els vots a favor de l’equip de govern i les abstencions de l’oposició.
El darrer punt, aprovat per via d’urgència, feia referència a factures de l’exercici del 2023. Feia referència a un import de 46.000 euros vinculats al Teatre de Manacor, que es va aprovar també amb l’abstenció de l’oposició.
Back To Top
Search