skip to Main Content

La fi de l’estat d’alarma dóna pas a una nova normalitat amb noves normes per totes les activitats

A més de l’ús de la mascareta sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres, el Govern de les Illes Balears estableix una sèrie de mesures que detallam més endavant i que podran anar variant segons evolucioni la pandèmia.

Platges
Cada usuari podrà ocupar quatre metres quadrats i la distància entre grups (que seran d’un màxim de 25 persones) ha de ser d’un metre i mig. A més, es permet als ajuntaments establir limitacions d’accés i d’aforament per tal de respectar la distància interpersonal i establir límits de temps de permanència a les platges.

Oci i cultura
La celebració de festes populars, revetlles, sopars a la fresca i altres esdeveniments populars, així com les atraccions de fira, poden reprendre la seva activitat a partir del dia 1 de juliol, sempre ajustant-se als requisits que s’estableixen per a la celebració d’esdeveniments i espectacles culturals i establint que el públic haurà d’estar assegut. Això vol dir que cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, així com a recintes a l’aire lliure i a altres locals i establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives, les butaques hauran d’estar preassignades i no superar el 75% d’aforament.
L’aforament permès té un límit màxim de 300 persones per a llocs tancats i de 1.000 persones si són d’activitats a l’aire lliure. Així mateix, pel que fa a l’oci nocturn, podran obrir els locals amb cabuda inferior a 300 persones i tenir un màxim de 100 persones. L’horari de tancament es limita a les 2 h. No es permet l’obertura de locals en zones de turisme d’excessos.

Enterraments i llocs de culte
Límit de 70 persones permeses en espais a l’aire lliure i de 30 en espais tancats, siguin o no convivents. Pel que fa als llocs de culte, s’ha d’utilitzar mascareta a l’entrada i la sortida i no es permet l’ús d’aigua beneïda. A les cerimònies nupcials i altres esdeveniments socials, no es pot superar el 75% d’aforament, amb un màxim de 250 persones en espais a l’aire lliure i de 150 persones en espais tancats.

Activitat esportiva
L’activitat física a l’aire lliure es podrà desenvolupar en grups de com a màxim 30 persones, tot garantint el distanciament de com a mínim un metre i mig entre els practicants, amb excepció de persones convivents. A més, es permet la pràctica esportiva individual i de modalitats de parella a la platja També es reprenen les activitats esportives però els espectadors hauran d’estar asseguts i amb un aforament màxim del 75%.

Sanitat i serveis socials
En l’accés als recintes sanitaris, s’haurà de procurar l’establiment de sistemes de control de temperatura. També es manté l’organització amb doble circuit en l’Atenció Primària. En serveis socials, s’estableix l’obligació d’informació sobre l’existència o sospita de persones amb la COVID-19 i l’elaboració de plans de contingència en serveis residencials i els d’estades diürnes per a persones grans, en situació de dependència o amb discapacitat; els serveis de promoció de l’autonomia personal per persones adultes, els serveis d’atenció primerenca i es manté un règim de visites.

Educació
Els tràmits administratius s’han de dur a terme preferentment de forma telemàtica però s’estableix la represa de l’educació presencial per al curs que ve. Així i tot, en els estudis d’educació secundària, batxillerat, formació professional, règim especial, i educació d’adults, es poden plantejar fórmules mixtes.

Back To Top
Search