Skip to content

La Fundació Deixalles arreplega 70.000 quilos de roba usada enguany a Manacor i batrà el rècord de recollida d’aquesta fracció  

 

El batle de Manacor, Pedro Rosselló; el director de la Fundació Deixalles, Josep Falcó; i el tècnic de Medi Ambient Municipal, Antoni Pascual, presentaren ahir les dades de la recollida selectiva de roba al municipi. El batle destacà que la Fundació Deixalles, “inicià la feina a Manacor l’any 2012 amb els principis de l’economia solidària i amb l’objectiu de contribuir a construir una societat més justa i sostenible afavorint la inserció sociolaboral de persones amb dificultats a Manacor i a Balears”. Per això “és un privilegi per a Manacor comptar amb aquest valor afegit”, sentencià el batle.

Per part seva des de la Fundació Deixalles Josep Falcó agraí a Manaor “l’aposta valenta per deixar que siguin les entitats socials les que prestin aquest servei garantint un retorn ecològic i social molt més gran que una empresa convencional”. Des de la Fundació, a més de donar a conèixer l’informe de recollida de roba a Manacor, agraïren als manacorins que cada vegada hem de rebutjar menys roba perquè els manacorins fan millors triatges i perquè hem incorporat nous productes que ens permeten reciclar prendes en mal estat”, afegí Falcó. A Manacor hi ha 20 contenidors de la Fundació Deixalles i estan distribuïts entre Manacor, Porto Cristo, S’Illot i Son Macià.

Per part seva el tècnic de Medi Ambient, Antoni Pascual, destacà que “si l’Ajuntament hagués d’enviar a la incineradora la roba que els manacorins ja no volen s’haurien de pagar uns 10.000 euros per cremar-la i generaríem diòxid de carboni contaminant”. I amb la Fundació Deixalles no tenim aquest problema perquè estalviam despesa d’incineració i evitam contaminar”, afegí Pascual. Pel que fa a les xifres, l’any passat s’arreplegaren uns 66.000 quilos de roba a Manacor i per enguany la previsió és arribar als 70.000 quilos, segons informaren des de la Fundació Deixalles i des de l’Ajuntament.

Back To Top
Search