skip to Main Content

La importància dels pensaments: el diàleg intern

Aquesta setmana m´agradaria parlar-vos d´un tema molt relacionat amb l´article de la setmana anterior. En aquest cas, descobrirem amb més detall un tema que particularment considero crucial per a viure una vida plena i amb sentit, com és: La importància dels pensaments.
I és que, sabem que el nostre cervell treballa continuament. Segons estudis científics, tenim al voltant d´uns 60.000 pensaments al dia, la gran majoria dels quals són negatius, repetitius i es refereixen a temes del passat. A més, estan majoritàriament condicionats per la nostra història personal, és a dir, per les nostres experiències i vivències, l´educació rebuda, el que ens han ensenyat, l´ambient social i cultural que ens envolta, etc.
Així doncs, tots tenim una veueta interior formada per un flux incessant de pensaments que són els que donen lloc a l´anomenat diàleg intern, que sorgeix de la necessitat que tenim les persones d´avaluar i etiquetar tot el que succeeix i observam al nostre voltant i que no és més que la manera com parlo amb mi mateix/a, és a dir, el que em dic sobre el món que m´envolta, per una banda, i sobre jo mateix/a, per altra.
Per tant, pot semblar molt obvi però és de vital importància tenir cura dels pensaments que habiten la nostra ment. Això és degut a que la nostra manera de pensar determina la forma com ens sentim i ens comportam, és a dir, cada pensament o grup de pensaments té el poder de canviar el nostre estat d´ànim. Aturau-vos a reflexionar sinó sobre com el simple fet de pensar en una situació o persona determinada pot canviar el nostre estat d´ànim, fent-nos sentir millor o pitjor. Així, els pensaments negatius o limitants donaràn lloc a determinades emocions com la ràbia, la culpa, la por, la decepció, la frustració, la inseguretat, etc. que afectaran, posteriorment, a la nostra manera d´actuar.
Partint, doncs, de la premisa bàsica de que ““Allò que pensam és allò que cream” o, dit d´una altra manera, “Em sento tal com penso”, el que hem de fer si volem sentir-nos d´una manera diferent és aprendre a pensar d´una manera diferent. Llavors, amb tot això, i sabent que aquest diàleg interior no cessa mai i que ens acompanyarà tota la vida, cal aprendre a cuidar-lo i manejar-lo de manera responsable si volem gaudir d´un determinat nivell de benestar mental, emocional i físic.
El primer que podem fer, doncs, és aprendre a observar com és aquest diàleg i anar prenent consciència del conjunt de pensaments que predominen dins el nostre capet a diari. Per tant, aturem uns instants al dia i analitzem-los detingudament.
I sabent que això sovint no és fàcil, ja que generalment anam per la vida en pilot automàtic sense adonar-nos de la quantitat de pensaments limitants que tenim, podem fer-ho també de la següent manera. Quan ens vegem immersos/es dins una determinada emoció negativa, intentem analitzar els pensaments predominants que la precedien. Així, ens podem demanar, per exemple, “Què estava o he estat pensant que m´estic sentint d´aquesta manera?”.
I per finalitzar, recordem que no és fàcil tenir una vida positiva amb una ment negativa. Llavors, que el vostre diàleg interior serveixi per a recolzar-vos i no per a anul.lar-vos, que vos ajudi a veure les experiències de la vida com oportunitats i no com obstacles.
Aquesta setmana vos convido a observar i reflexionar – prendre consciència- del vostre diàleg intern, que observeu el que vos deis, sobre voltros mateixos/es, sobre el món que vos envolta i sobre la vida.

Antònia Bennasar – Psicollum

Back To Top
Search