Skip to content

“La llei Montoro ha permès que hi hagués romanents suficients per fer front a moments durs com aquest”

Maria Antònia Sansó (Manacor, 1983) és la número u del PP manacorí, líder de l’oposició. Trancorregut mig mandat, parlam amb ella sobre diverses qüestions de la política municipal.

Acusau el govern de “maquillar números” en la municipalització de la gestió de les platges.
Amb tots els informes que ens han facilitat i el que criticam és la decisió política de municipalitzar quan es veu que serà una gestió deficitària. Podem entendre que el primer any doni pèrdues, però la sorpresa va ser que no es té en compte el cost d’inversió i es diu que no es té en compte perquè això ho paga l’Ajuntament. Tampoc tenen en compte que no hi ha una concessionària i per tant no hi ha un retorn de doblers. Es tracta de prop de mig milió d’euros. Segons els càlculs que hem fet amb els números que ens han passat ens surt que en tres anys hi haurà un dèficit d’aproximadament 1,2 milions. Tot això tenint en compte que tot vagi bé, que hi hagi bona ocupació, ni baixes laborals… Respectam que aquest govern cregui més a fer una gestió pública, però nosaltres creiem més en una gestió no deficitària. A més, a part de tota la inversió que es fa inicialment s’han afegit 15 mil euros d’hores de tractor a través d’una subcontractació. Una subcontracta a la qual, per cert, no han convidat cap empresa manacorina.
Una de les regidories amb més feina darrerament ha estat la de Serveis Socials. Com valorau la gestió?
S’han creat més necessitats per la crisi de la Covid i gràcies al fet que hi havia romanents, s’han pogut fer contractacions de personal i estar a l’abast de la situació. La llei Montoro ha permès que hi hagués romanents suficients per fer front a moments durs com aquest i ara s’han pogut invertir els recursos necessaris.

Però la llei Montoro no estava prevista per fer front a situacions com aquesta. S’ha hagut de reclamar l’ús d’aquests romanents…
Sempre hem defensat la flexibilització d’aquesta llei, inclús durant el passat mandat quan nosaltres governàvem. Ara s’ha flexibilitzat perquè era necessari però si no hi hagués hagut aquesta llei, no hauríem tengut els romanents i el problema hauria estat molt més greu.
Pel que fa a neteja i medi ambient, s’ha executat un contracte heretat del mandat anterior, però criticau constantment la brutor a Manacor.
Nosaltres vàrem sofrir un contracte precari, però vàrem potenciar aquest nou contracte, amb més potestat sancionadora. Tots aquests eixos i eines noves es van contemplar en el contracte. Es nota una certa millora, però hem de tenir en compte que és el contracte més car que té l’Ajuntament, són 250 mil euros més de despesa i no veiem els resultats que hi hauria d’haver pel cost que té.

El Pla General s’havia d’aprovar al novembre, però encara no tenim novetats.
Està al Consell encara i nosaltres ja vàrem deixar clara la nostra postura: empobreix Manacor i es carrega el patrimoni de molts manacorins En tots els anuncis que s’han fet, s’assegura en un moment concret d’aprovació i això no s’ha complert. Això crea incertesa jurídica i a l’hora de fer inversió, crea problemes. Tot es va deteriorant i hi haurà més problemes d’habitatge.

Incentivar el comerç també ha sigut una qüestió cabdal amb la crisi. Com valores les iniciatives preses?
Pel que fa als vals, la idea era bona perquè beneficiava tant a la població com al gruix de comerços però després hem vist que el repartiment no ha estat equitatiu. A més, no s’ha tengut en compte el confinament perimetral de Manacor a l’hora de reclamar ajuts específics i directes per Manacor al Govern per compensar aquest confinament.

Quines mesures econòmiques posaríeu en marxa vosaltres?
Abaixar impostos i baixar taxes. Com més doblers hi ha en circulació, més desofegam el contribuent. La gent no té sous tan grossos com per aguantar aquestes polítiques fiscals. Una altra qüestió, per tal d’ajudar al comerç, seria la de facilitar tendals als bars.

Fa uns mesos vares fer unes acusacions al regidor Joan Gaià relacionades amb una sanció a un expedient d’urbanisme d’uns familiars. Va ser un error fer aquestes acusacions?
De cap manera. Tots els regidors tenim l’obligació de donar exemple i ell amb la seva intervenció va voler implicar la seva família i nosaltres defensàvem un possible comportament immoral si realment tenia constància de l’expedient. Nosaltres vàrem notar molts nervis i ràbia en la seva intervenció, intentant tergiversar la pregunta. Ens estranyaria moltíssim que ell no tengués constància de les obres. Des del nostre punt de vista, si ell estava assabentat, trobàvem que no estava donant l’exemple que calia. Si fas complir una normativa al poble i tu no la compleixes, no fas el que toca.
També hi va haver una resposta molt contundent del batle en aquest Ple i va vetar la teva resposta. S’ha tornat a donar el cas en cap altre Ple?
En altres plenaris s’ha intentat que en qualque moment no poguéssim intervenir però finalment ho hem pogut fer. En aquell Ple no vaig poder intervenir i es va dir que jo ja havia fet totes les intervencions que em tocaven. Si ells en podien fer dues, n’havien fet quatre o cinc i a jo només se’m va permetre el torn de paraula dues vegades. Pens que, com a mínim, per al·lusions, m’haurien d’haver deixat intervenir. Se’m va censurar, probablement perquè no els agradava el que jo deia però crec que en democràcia s’ha d’escoltar i acceptar el que diuen les altres parts.

Passant a plana estatal, sembla que VOX va fent camí i ha millorat resultats en les darreres eleccions que hi ha hagut arreu de l’estat. Si la tendència es confirma a Manacor, estaríeu disposades a pactar amb ells?
Crec que la tendència a l’alça de Vox no és tanta. De fet, en les eleccions de Madrid no han tengut la força que ells mateixos s’esperaven. D’aquí a dos anys la cosa pot canviar bastant.

Però si anàs bé per ells, i en un moment fossin decisius a Manacor, pactaríeu?
Sempre s’han de veure els resultats, quins escenaris hi ha i valorar. Jo crec que sembla que no però hi ha molts escenaris possibles.

Què és VOX per a tu? Extrema dreta? Dreta radical? Feixisme?
VOX és un partit que diu coses que moltes vegades no es poden fer i que es nota que no ha governat. De vegades fa molt bon dir, molt bon vendre i molt bon convèncer, però jo crec que tot cau pel seu propi pes.

Has comentat les eleccions de Madrid. Creus que és correcta la laxitud aplicada quant a normes Covid? Seria aplicable a la nostra comunitat?
Quant a la gestió de la pandèmia, basta veure els números. La nostra comunitat autònoma ha arruinat a molta gent que tira endavant per salvar el seu negoci ni tan sols s’ha agumentat la capacitat de llits. Les compensacions que han donat no basten per res. Pens que tothom hauria de tenir algun familiar empresari i veure les dificultats que enfronten cada dia. L’important és trobar aquest equilibri entre la salut i l’economia. Aquí simplement s’ha prohibit i a Madrid s’han pres mesures, s’ha sabut gestionar bé. Hi ha hagut contagis però no hi ha hagut molts més morts que a altres comunitats autònomes.

Madrid és la segona comunitat amb més morts per Covid per cada 100 mil habitants.
Sí però s’han de tenir en compte altres factors, com per exemple la densitat de població. L’esforç que s’ha fet aquí crec que no s’ha compensat amb manco nombre de contagis… Aquí es prohibeix estar al bar però després no es poden controlar altres tipus de trobades dins les cases. Estam més controlats a la terrassa d’un bar que no a una casa. Crec que hem estat massa restrictius i no hi ha hagut compensacions.

Què és per a tu la llibertat?
Quan ho relacionam amb allò que hem viscut i parlant dels gestors, crec que és sobretot ser just i donar les mateixes oportunitats a tothom. No es pot abocar tota la responsabilitat i tot l’esforç a uns certs sectors i els mateixos que governen no apliquen aquests sacrificis per ells. La gent en aquests moments no s’ha sentit gens lliure: ha acatat les ordres però les restriccions no han estat justes.

 

Back To Top
Search