Skip to content

La nostra Catalunya de Miquel Oliver

Miquel Oliver va fer referència al suspens que ha tengut l’Ajuntament arran d’una pregunta d’un company en les tasques informatives i alhora líder de plataformes polítiques que no són partits polítics. Oliver explicà que aquest suspens es justificava perquè l’Ajuntament manacorí havia estat valorat a partir de la legislació catalana. I en va fer una anàlisi detallada. D’un dels ítems digué: “Dels 54 paràmetres n’hi ha un que parla de la publicació del pla de govern, i aquest ítem és obligatori a Catalunya però no ho és a la nostra Catalunya”, digué en referència a les Illes Balears. Es veu que aquest moment de feliç pancatalanisme del batle Oliver ha passat per malla al nostre company periodista-no-polític, que sol fer una festa de focs artificials cada vegada que sent una espira de catalanitat que surti de per dins l’Ajuntament manacorí.

Back To Top
Search