skip to Main Content

La nova ordenança reguladora de residus marca com a obligatori reciclar l’orgànic dins la zona porta a porta

L’Ajuntament podrà cobrar entrada als esdeveniments que organitzi

L’Ajuntament de Manacor aprova de manera inicial la nova ordenança reguladora de residus i del consum responsable del municipi. Una norma que substituirà la del 2007. Tot i que està en exposició pública i s’hi poden presentar al·legacions, aquesta recull la normativa estatal i autonòmica, així com incorpora les accions que ja s’estan duent a terme quant a neteja viària i recollida.

Segons ha afirmat a la sessió plenària de novembre el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, els dos ítems més destacats són que inclou el porta a porta -l’ordenança antiga parla del “bolseig”- i la recollida orgànica comercial i domiciliària. Respecte d’aquesta, indica l’obligatorietat de reciclar la fracció orgànica dins la zona porta a porta i ho recomana a la zona de contenidors.
A més a més, als hotels, restaurants i cafeteries a part de recollir-los el cartó i el vidre, ara s’hi afegirà la fracció orgànica i els envasos.

La nova ordenança reguladora també indicarà de manera més concreta el per a pagar per cada tipologia d’infracció comesa per part del ciutadà. En aquests moments es mouen amb forquilla, però ara serà més específic. Les sancions lleus aniran des dels 50 € fins als 300 €; les greus seran de 750 €; i les molt greus, que són per reiteració, pugen fins a 3.000 €.
També s’unificaran els horaris per poder dipositar els residus. Serà a partir de les 20.00 h amb l’excepció dels residents de fora vila, que ho podran fer des de les 18.00 h.

Pagar entrada

Es podrà cobrar entrada als actes organitzats per l’Ajuntament de Manacor. Cosa que fins ara no era possible. S’establiran uns preus públics i algunes activitats podran quedar lliure de pagament si la junta de govern ho considera.

Pla d’Infància i Adolescència

El ple de l’Ajuntament també va aprovar la creació del Pla Local d’Infància i Adolescència. Es tracta, segons ha dit la delegada de Joventut, Carme Gomila, d’una encomana feta des de l’IMAS. En aquests moments organitzen unes subcomissions amb representació tècnica i política per executar activitats a favor dels drets dels infants i joves.

Un pla que, espera Gomila, “no quedi dins un calaix” i “es pugui materialitzar en un temps i pressupost assignat”. Un finançament que estarà cobert, en part, per les línies que dona el Govern i l’IMAS. Enguany, des de Serveis Socials se signarà un sol conveni que aglutinarà les diferents línies i s’allargarà fins al 2024. A més, destaca la regidora, dins l’entesa hi haurà una línia de suport psicosocial.

Preveuen que s’hi destinaran uns 40.000 euros per elaborar plans per a infants i joves.

Back To Top
Search