Skip to content

La SAM, APROSCOM i l’ocupació il·legal marquen el darrer ple de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Manacor ha aprovat l’ampliació de les competències de la SAM i cedeix a APROSCOM els terrenys on s’ubica el Servei Ocupacional. A més, redueix l’import de les taxes de parades dels mercats ambulants.

El darrer ple de l’Ajuntament de Manacor, celebrat el dilluns 19 d’octubre per videoconferència, va arrencar amb la Junta General de l’Empresa de Serveis Municipals de Manacor, SAM, per tal d’aprovar la modificació dels estatuts d’aquest organisme públic. L’encarregada d’explicar la modificació va ser la delegada d’Hisenda i presidenta de la Societat Anònima Municipal (SAM), Cristina Capó, que va exposar que els objectius d’aquesta eren per una banda, dotar l’empresa pública del reconeixement de mitjà propi i, per l’altra, d’ampliar el seu objecte social. Això vol dir que la SAM es podrà encarregar, a petició de l’Ajuntament i a través d’una compensació tarifària fixada, de les prestacions pròpies dels contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i de serveis. A més, es reconeixen diverses tasques d’aquest ens públic com la gestió, administració i supervisió del cicle integral de l’aigua, el servei de la política d’aparcaments del municipi de Manacor, la gestió dels dipòsits municipals de vehicles, la producció i comercialització d’energia, l’enllumenat públic o la gestió, explotació i neteja de platges, entre d’altres. Així com explicà Capó, l’equip de govern “ho feim perquè hi hagi més efectivitat”, d’aquesta manera la SAM podrà “optimitzar el temps, les tasques i l’economia”, recalca Capó.

Posteriorment, es va aprovar per unanimitat l’alliberació de la taxa de les parades dels mercats ambulants. En aquest sentit, tots els partits polítics van acordar la modificació de l’ordenança del 2021, reduint la quota tributària d’aquest any fins a un 57,42%. Així, els venedors dels mercats setmanals de Manacor i Porto Cristo pagaran menys de la meitat de la quota, un 42,58%, per tal d’alleugerir les pèrdues econòmiques derivades de la crisi de la Covid-19.

Un altre punt important d’aquest ple va ser la cessió gratuïta dels terrenys on s’ubica el Servei Ocupacional d’APROSCOM. A partir d’ara aquesta entitat social manacorina tendrà plena propietat dels terrenys ubicats a la Ronda del Port, un gest de l’Ajuntament de Manacor destinat a “garantir que APROSCOM pugui dur a terme la seva tasca”, en paraules del batle Miquel Oliver. Així mateix, un altre punt destacat del ple va ser la notícia de la reforma de l’avinguda d’es Torrent valorada amb 1,6 milions d’euros. El govern municipal s’ha encarregat d’elaborar-ne el pressupost i posteriorment fer-lo arribar al Consell de Mallorca, l’organisme públic responsable d’aquesta via. La reforma es durà a terme durant el 2021 i inclourà la restauració de la voravia, l’asfalt i les zones verdes.

Per altra banda, el Partit Popular va presentar una moció per combatre l’ocupació il·legal, un problema que, segons Maria Antònia Sansó, cap de llista del partit, s’ha convertit en un “vertader problema de convivència” que “en els darrers anys va empitjorant”. La moció instava a l’Ajuntament a donar suport a la Proposició de Llei Orgànica del Partit Popular al Congrés dels Diputats que entre altres coses proposava els desallotjaments exprés de 24 hores i endurir les penes pels delictes derivats de l’ocupació il·legal. Tot i que el PI i AIPC-SyS van donar suport al Partit Popular, la moció va ser rebutjada amb els onze vots en contra del govern municipal. Per altra banda, el Partit Popular també va demanar a l’equip de govern si faria algun tipus de reconeixement a Rafel Nadal pel seu tretzè Roland Garros. En resposta, Miquel Oliver va apuntar a la necessitat de pensar entre tots els partits polítics un reconeixement al tenista i de cercar el moment adient.

Back To Top
Search