Skip to content

La SAM continua fent feina per reduir les fuites a la xarxa d’aigua i enguany es preveu assolir el 70% d’eficiència

La SAM, l’empresa de serveis del municipi de Manacor, impulsa des de fa alguns anys la sectorització de la xarxa de subministrament d’aigua, que té l’objectiu d’augmentar l’eficiència de la xarxa. L’any 2015 l’eficiència de la xarxa era del 42%. És a dir, es perdia el 58% de l’aigua que s’hi injectava. Des de llavors s’ha revertit la situació i s’ha aconseguit una millora del 10% any rere any per la qual cosa enguany es preveu assolir el 70% d’eficiència.
La primera fase del pla per reduir les fuites a la xarxa de subministrament va consistir en una recerca general de fuites, “que va permetre reduir dràsticament els cabals necessaris, baixant dels 6.800 m³ d’aigua al dia a menys de 6.000”, explica el gerent de la SAM, Francesc Grimalt. La segona fase del pla va començar amb la sectorització de la xarxa, consistent en aïllar els barris en sectors controlats per comptadors generals. Un d’aquests comptadors s’ha instal·lat als aparcaments de Na Camel·la, amb el propòsit que tota la ciutadania pugui veure com funciona el nou sistema de la xarxa d’aigua.
Actualment la sectorització està completada als barris del Llevant de la ciutat de Manacor. Per això en aquesta zona s’ha començat una segona recerca de fuites més eficient, “que consisteix a injectar heli a la xarxa; aquest gas ja s’ha emprat en altres municipis de Mallorca i possibilita trobar les fuites de forma molt precisa”, afegeix Francesc Grimalt.
“Totes les actuacions que es fan sobre la xarxa persegueixen el mateix objectiu: l’aigua potable; però en primer lloc hem de fer els deures reduint les fuites a les canonades”, segons la presidenta de la SAM, Maria Antònia Sansó.

Back To Top
Search