Skip to content

La sorpresa d’AIPC

S’esperava una investidura molt més tranquil·la que la de fa quatre anys. I ho va ser. Sis vots de MÉS-Esquerra, quatre del PSOE i un d’Unides Podem havien de servir per fer batle Miquel Oliver, el primer que prendria la vara sense haver de menester falques del centre dreta. Havia de ser així, i així va ser. Però hi hagué un afegitó inesperat. Joan Gomila i Antonio García votaren a favor de la investidura de Miquel Oliver, i Antònia Llodrà s’abstingué. Gomila explicà als presents que el seu vot es devia a unes misterioses “converses agradables” amb el ja batle Oliver. I afegí que el votava “content, però fotut”, en clara al·lusió a la gratuïtat del seu vot.

Sembla que hi ha alguna divergència dins l’equip de govern respecte del paper que ha de tenir AIPC dins aquest nou ajuntament. Hi ha veus que s’hi oposen de manera frontal, mentre que d’altres es mostren més indulgents i no veurien amb mals ulls l’entrada, encara que fos parcial, d’algun membre del partit independent (que no independentista) porteny a l’equip de govern en tasques de gestió a la zona costanera. Cal no oblidar que, en un suposat Porto Cristo independent, AIPC tendria majoria absoluta per governar. Fa de mal fer no res una magnitud de vots tan grossa. I tanmateix, cal no oblidar tampoc que el partit porteny ha fet de crossa de la dreta durant prop de vint anys, fins i tot en moments en què hauria pogut fer decantar el govern cap a l’esquerra. No és, aquesta, una circumstància menor i caldria que els partits que conformen el pacte la tenguessin present.

Cert és també que els votants portenys fidels a l’esquerra haurien de rebre una recompensa a la fidelitat de vot i de voluntat de canvi real en les polítiques que s’apliquen a Porto Cristo. Més enllà de l’encert o de la tendència de la tasca desenvolupada per Joan Gomila i els regidors que l’han acompanyat a la Sala durant més d’una dècada, allò que també caldria tenir present és la necessària alternança dels grups en els equips de govern. No és sa democràticament que un mateix grup romangui en un equip de govern tants d’anys.

Sigui com sigui, estam convençuts que aquest mandat que ara comença tendrà en Porto Cristo, la zona costanera i AIPC un dels punts calents que, adesiara, ompliran pàgines de publicacions com la nostra.

Back To Top
Search