Skip to content

La UIB posa en marxa un nou servei d’assessorament lingüístic als mitjans de comunicació

El GALMIC (Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació) és una iniciativa de la Direcció de Política Lingüística i la UIB. Josep Ramon Santiago, graduat en filologia catalana, músic manacorí i tècnic del Gabinet, ens explica els seus objectius i funcionament.

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears ha posat en marxa el Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació (GALMIC), un projecte que té per objectiu oferir assessorament lingüístic especialitzat als mitjans de comunicació i proporcionar recursos que millorin la qualitat lingüística d’aquest àmbit professional.
“Hem posat a l’abast dels professionals una adreça electrònica destinada a trametre-hi consultes, galmic.uib.cat/Contacte” explica el tècnic responsable del projecte, Josep Ramon Santiago mentre afegeix que “les consultes que no pugui resoldre directament el personal tècnic del gabinet es derivaran a la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic, integrada pels membres del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB”.
Santiago explica que, tot i que el GALMIC ha estat creat, en un principi, per assessorar en matèria de llengua els professionals dels mitjans  de les Illes Balears siguin públics o privats. Així mateix, el Gabinet preveu treballar qüestions relacionades amb els mitjans escrits i també audiovisuals: “Un dels objectius d’enguany és preparar un web que orienti els mitjans respecte de tots aquells punts que no resol la normativa bàsica i, específicament, sobre qüestions d’especial interès a les Illes Balears. Creiem que aquest recurs és avui més necessari que mai, atès que IB3 ha fet una aposta clara per la producció pròpia, per exemple” explica Santiago i afegeix que el GALMI també preveu elaborar un catàleg bibliogràfic i de recursos en línia.

Per exemple, una de les consultes més recents ha estat la relacionada sobre el gènere de la sigla COVID-19: “La nostra recomanació és que la sigla s’escrigui i es pronunciï en femení, la COVID-19, atès que els referents de la sigla són mots femenins (síndrome, malaltia); per contra, el nom del virus que causa la COVID-19 és masculí, el coronavirus (o el virus responsable de la COVID-19, o el coronavirus de la COVID-19). Aquests casos són anàlegs a el VIH i la SIDA: el nom del virus és masculí i el de la malaltia, femení” explica Santiago.
D’altra banda, a més del servei d’assessorament lingüístic, el Gabinet organitza les III Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació, que enguany seran a l’octubre: “Tractaran, principalment, sobre el lèxic. L’objectiu bàsic de les Jornades és reflexionar sobre la llengua com a eina bàsica del periodista i sobre la responsabilitat dels mitjans de comunicació com a difusors de models lingüístics de referència” diu Santiago.

Back To Top
Search