Skip to content

L’Aerotib, el bus que ens mena directament a l’aeroport

L’Aerotib uneix diferents nuclis de Mallorca amb l’aeroport, sense haver de passar per l’Estació intermodal ni haver de fer cap transbordament. Segons el director general de mobilitat, Jaume Mateu, aquest servei respon a una reivindicació històrica. Aquest any s’han posat en funcionament, de manera escalonada, quatre línies. Una fins a Peguera, una fins a Can Picafort, una fins a Cala d’Or i una fins a Cala Bona. Aquesta darrera és la de la nostra comarca. Les aturades que fa són: Cala Bona, Cala Millor, Sa Coma, S’Illot, Portocristo, Manacor, Vilafranca, Montuïri i Aeroport. Surt un bus aproximadament cada hora i mitja.

Un bitllet senzill, de Manacor a l’aeroport, val 8 euros, però es pot reduir molt amb l’abonament. Per exemple, amb un abonament de vint viatges cada un surt a 2,16 euros. En quaranta-cinc minuts anam de la Rambla del Rei en Jaume fins a la terminal.

Les valoracions del govern

Explica Mateu que d’ençà que s’ha posat en marxa aquest servei ja hi han passat 65.000 usuaris. “Tot i així, la valoració l’haurem de fer en acabar la temporada. Hem de tenir en compte que és un servei nou i que en aquests casos sempre hi ha un període d’adaptació. L’evolució per ara és la que esperàvem”.

Pel que fa al perfil dels usuaris ens diu que majoritàriament són turistes, però que també hi ha residents. Destaca que un perfil d’usuari que té pes és el dels treballadors de l’aeroport.

Diu que l’objectiu que tenien aquest any era posar en marxa el servei, i que per ara estava previst per la temporada turística. Comenta que seria interessant poder mantenir-lo durant tot l’any, però reconeix que en aquest cas segurament es baixarien les freqüències.

Segons les enquestes i estudis de seguiment que han fet, la gent està satisfeta del servei. “Hem de tenir en compte que en les connexions amb l’aeroport, la puntualitat dels autobusos és importantíssima, perquè un retràs pot fer que la gent perdi un avió. En aquest sentit estam molt satisfets, hem aconseguit ser eficients respecte els horaris.”

Un dels col·lectius que tradicionalment no veu amb tants bons ulls aquestes propostes és el dels taxistes. En aquest sentit el director general es mostra tranquil: “Els taxistes enguany han tengut més feina que anys anteriors. L’Aerotib no els ha afectat, bàsicament per dues coses: per la lluita que hem fet contra la competència deslleial, que és la seva principal amenaça; i perquè el perfil de gent que agafa un autobús no és el mateix perfil de gent que agafa un taxi”.

Les valoracions dels usuaris

Ana i Chema són de Madrid. Han vengut un parell de dies de vacances i estan a ca uns amics. Troben que el bitllet fins a Porto és una mica car. Així i tot, si haguessin de posar una nota al servei li posarien un set. No han tengut problemes de puntualitat. Jerònia és de Manacor, i estudia a Barcelona. Ha usat dues vegades l’Aerotib, diu que en una de les ocasions va passar amb mitja hora de retard. Es queixa també que al bus hi ha poc espai per a les maletes; i que les parades no s’anuncien, la qual cosa genera confusió entre els turistes.

Back To Top
Search