skip to Main Content

L’Ajuntament com una empresa privada i el sentit comú

Moltes vegades hem sentit la batlessa Catalina Riera pregonant la necessitat de tenir un ajuntament, un equip de govern, que gestioni. L’important de la política és la gestió. Molt sovint, també, la dreta, en una línia que més o menys podria coincidir amb aquesta idea, expressa la seva concepció de la cosa pública, de la gestió de la cosa pública, com una gestió empresarial, privada. Tants n’entren, tants n’han de sortir. Fredor de xifres i gestió.

Aquests dies, però, l’Ajuntament ens ha donat una bona sorpresa: la concessió per a quatre anys més a LUMSA perquè es cuidi de la neteja dels carrers del municipi, i de la recollida selectiva i del fems. La cosa és de sentit comú. Imaginem una empresa privada, per exemple una fàbrica de mobles, que contracta el servei d’uns jardiners perquè li facin el manteniment dels exteriors, on tenen exposats els mobles de terrassa. Imaginem també que aquests jardiners assumeixen el compromís d’esvellar els arbres una vegada cada dos mesos, de llevar la mala herba cada setmana, a la tardor retirar les fulles dels arbres caducs cada dia i que sempre hi haurà tres operaris fent feina. Però resulta que no, que la mala herba la lleven cada mes, que esvellen els arbres cada any, que només hi ha dos operaris, i que a la tardor els basta un pic per setmana de retirar la fullaca. Per paga, l’empresa dels jardiners no paga bé els operaris, i els dos que hi ha es declaren en vaga.

Hom pensaria que si no han fet la feina, per a la temporada vinent no els contractarien, no és així? L’Ajuntament, que estaria en el lloc de la botiga de mobles, no sols torna contractar l’empresa que ha incomplert, sinó que, a més, els posa més doblers damunt la taula.

Ni poc, ni molt, ni gens, s’entén que l’equip de govern de Catalina Riera i Pedro Rosselló, després del desgavell viscut els darrers anys, no hagi posat totes les traves legals possibles perquè aquesta empresa no pogués optar a renovar la concessió. Ara: mateixos polítics, mateixos tècnics i mateixa empresa concessionària. Canviarà res? De veres creu Pedro Rosselló que canviarà la neteja dels carrers de Manacor?

A la collita es veurà el gra. De moment, esperam amb escepticisme, perquè sabem d’on venim.

Back To Top
Search