Skip to content

L’Ajuntament convertirà l’aparcament dels Jutjats de la plaça dels Pares Creus i Font i Roig en un jardí urbà

El solar que acollia l’antic aparcament dels Jutjats de la plaça dels Pares Creus i Font i Roig es convertirà en un jardí urbà. El projecte en què treballa l’Ajuntament de Manacor preveu el disseny d’un jardí urbà al solar adjacent al Jutjat de Primera Instància, en una zona declarada Bé d’Interés Cultural (BIC), que forma part del Conjunt Històric de Es Claustre i del Convent. L’anàlisi dels reculls històrics han determinat que en aquest emplaçament, al voltant del segle XVI, s’hi localitzava l’hort dels frares dominics.
Els veïnats de la plaça dels Pares Creus i Font i Roig varen ser convocats dimecres migdia perquè poguessin conèixer de primera mà el projecte de remodelació de l’antic aparcament dels jutjats, en el qual s’està treballant després de què l’Ajuntament el va encarregar a l’arquitecta Maria Magdalena Fons. La delegada d’Urbanisme, Núria Hinojosa, ha explicat els eixos bàsics del projecte, amb la intenció de conèixer el parer dels veïnats abans de donar per finalitzada la tasca i encarar la licitació de les obres. També han assistit a la trobada informal l’arquitecta encarregada de la redacció del projecte, Maria Magdalena Fons, amb els seus col·laboradors Sebastià Febrer i Xavier Nicolau, així com també l’aparellador municipal, Antoni Puerto. Els tècnics han desglossat el projecte i han posat en valor els elements que tindran presència en aquest l’àmbit, com el marès, l’arbrat i la vegetació autòctona, l’aigua, les plantes aromàtiques, la rehabilitació de les façanes adjacents i una pèrgola vegetal com a element d’ombra. Pel que fa a les instal·lacions, s’han contemplat les xarxes de pluvials, d’enllumenat públic, rec i videovigilància. En tot cas, es preveu que el Jardí de l’Hort dels Frares compti amb un tancament que eviti que quedi obert durant les nits, amb la intenció de fer prevaldre la tranquil·litat i el civisme un cop tanqui la biblioteca municipal municipal. Les obres tindran un cost aproximat de 90.000 euros.

Back To Top
Search