skip to Main Content

L’Ajuntament de Manacor avisarà per carta els propietaris que hagin de passar l’informe d’avaluació d’edificis

L’informe d’avaluació d’edificis (IAE) consisteix en una inspecció visual de l’habitatge, que ha de realitzar un tècnic qualificat. Aquesta inspecció és obligatòria per als propietaris d’immobles de més de cinquanta anys. A Manacor l’Ajuntament n’ha regulat recentment l’aplicació i per això els propietaris d’immobles antics hauran de comprovar que el seu habitatge compleix amb les condicions de seguretat i higiene legalment exigibles. A més, hauran de determinar el nivell d’eficiència energètica de cada habitatge o edifici.

L’Ajuntament de Manacor recordarà per carta als propietaris que hagin de presentar l’informe d’avaluació d’edificis. Ho farà de forma progressiva, sense perjudici del que preveu la nova ordenança. I és que les inspeccions són obligatòries per a tots els edificis que tenen una antiguitat superior als 50 anys. Des del consistori, a més, es vol recordar que l’Ordenança municipal sobre l’informe d’avaluació d’edificis va entrar en vigor el passat 23 d’abril, data en què es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Qui pot signar l’informe?
L’informe d’avaluació d’edificis, el pot fer i signar qualsevol professional competent i per això des de l’Ajuntament de Manacor no es recomanarà cap empresa o professional en concert. El preu d’aquest servei és lliure i és possible que hi hagi petites variacions entre els professionals que l’ofereixin. Per això les organitzacions de consumidors recomanen comparar preus i demanar diversos pressuposts abans d’encarregar la inspecció.

Què fan els tècnics per fer l’informe?
En línies generals els tècnics que contracti cada propietari hauran de comprovar l’estabilitat de l’edifici i n’inspeccionaran els fonaments i l’estructura per veure si és segur. A més, analitzaran l’estat de façanes, els balcons, les cornises i qualsevol altre element o ornament exterior que pugui posar en perill a la gent. A més, els tècnics encarregats de fer l’informe d’avaluació d’edificis han de comprovar l’estat de les teulades i les terrasses. També han de supervisar l’estat de les instal·lacions de sanejament, fontaneria i electricitat. Els professionals també s’encarreguen de registrar l’informe de cada immoble al departament d’Urbanisme.

I si la inspecció resulta favorable?
Significa que l’edifici inspeccionat compleix amb el que estableix l’Ordenança municipal i el tècnic que hagi contractat cada propietari haurà de gestionar la documentació amb el departament d’Urbanisme perquè el tràmit d’inspecció quedi registrat.

I si la inspecció és desfavorable?
Significa que l’edifici no compleix amb les especificacions establertes en seguretat o salubritat i per això s’haurien d’arreglar les deficiències detectades. Després els tècnics haurien de tornar inspeccionar l’edifici, comprovar que compleix amb els requisits i registrar el tràmit un cop l’informe d’avaluació d’edificis resulti favorable.

Es preveuen sancions si no es presenta l’informe o es fa fora de termini?
L’Ordenança municipal qualifica com a infracció greu el fet que no es vulgui presentar l’informe d’avaluació d’edificis i es preveuen multes per als propietaris que arriben als 1.500 euros en el cas d’edificis no protegits i als 2.999 euros en el cas d’edificis protegits. Amb tot, aquestes infraccions passen a ser lleus si el propietari accepta presentar l’informe i les multes es poden rebaixar fins als 150 euros.

Back To Top
Search