Skip to content

L’Ajuntament de Manacor constitueix la Mesa de Turisme municipal

Uns anys després de projectar-se, Manacor tendrà una plataforma destinada a fomentar la participació del sector turístic en els afers del municipi.

L’Ajuntament de Manacor ha establert la Mesa de Turisme municipal, un organisme de participació destinat a facilitar la implicació del sector turístic en els afers de tot el municipi. La primera sessió de la Mesa, presidida pel batle Miquel Oliver i amb la delegada de Turisme, Júlia Acosta, com a vicepresidenta, va tenir lloc aquest divendres.
Aquesta iniciativa pretén aprofitar les aportacions de les entitats turístiques per avaluar les necessitats del municipi en aquest àmbit. Entre els membres de la Mesa es troben representants de l’Ajuntament, hotels, agroturismes, activitats turístiques, comerços, entre altres.
Durant la seva constitució, amb la participació de representants empresarials del municipi, es va triar un representant dels comerciants i dos dels agents turístics. S’hi establiren diversos grups de treball centrats en àmbits com el comerç, l’hostaleria, la sostenibilitat i la transformació digital.
Aquest òrgan representa una novetat per a l’Ajuntament de Manacor, encara que l’iniciativa es gestà durant el mandat 2015-2019, per iniciativa d’Antònia Llodrà, que aleshores s’ocupava de l’àrea de Turisme. Ara, a la fi, s’ha consolidat i reflecteix l’interès del consistori a millorar i l’impulsar el sector turístic, essencial per al desenvolupament dels diferents nuclis de població del municipi.
Júlia Acosta, delegada de Turisme, ha explicat a Cent per Cent que “fa un parell de mesos que hi feim feina. La resposta al primer contacte ha estat molt positiva. Tothom té molt d’interès que funcioni”. D’altra banda, però, declara que “m’han demanat reiteradament que, per favor, no sigui només fer-se la foto i que quedi en no-res, sinó que sigui un projecte que tengui continuïtat i que hi hagi diàleg i comunicació amb l’Ajuntament”. Acosta ha volgut destacar que “els diferents nuclis de població no tenen les mateixes necessitats, n’hem de ser molt conscients”. “La primera passa”, continua, “és la constitució de diferents grups de feina, segons l’àrea d’actuació (agroturisme, hoteleria, turisme actiu i d’oci), i de representants, i es posaran en marxa les peticions”. Finalment, afegeix que “està previst que la Mesa es reuneixi de manera ordinària dues vegades a l’any –a principi i a final de la temporada turística– i de manera extraordinària les vegades que facin falta”.

Back To Top
Search