Skip to content

L’Ajuntament elabora un diccionari de termes relacionats amb el coronavirus

El Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor ha elaborat un Vocabulari del coronavirus, que aplega 27 termes relacionats amb el coronavirus responsable de la COVID-19. L’objectiu és donar a conèixer terminologia molt utilitzada aquestes darreres setmanes, relacionada amb la pandèmia, i que abans era poc o molt desconeguda o utilitzada erròniament.

Cada entrada conté la paraula escrita de forma correcta segons la normativa i la definició. A més, en la majoria dels casos s’afegeix també una o diverses notes, que poden indicar sinònims, l’etimologia del mot, l’explicació de les sigles COVID-19, SARS o MERS, o algunes particularitats ortogràfiques i gramaticals.

La majoria de termes que conté aquest Vocabulari s’han obtingut del diccionari en línia Termes del coronavirus del TERMCAT (https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/286), i del Vocabulari del coronavirus de l’ésAdir, el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (http://esadir.cat/entrades/fitxa/node/coronavirus_vocabulari).

Algunes definicions i les etimologies i diverses explicacions s’han elaborat prenent com a base el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (https://dlc.iec.cat/), el Gran diccionari de la llengua catalana del Grup Enciclopèdia Catalana (http://www.diccionari.cat/) i el Diccionari català-valencià-balear, d’Antoni M. Alcover i Francesc de Borja Moll (https://dcvb.iec.cat/).

Segons la tècnica del Servei Lingüístic, Isabel Andreu, “la necessitat de publicar aquest vocabulari va sorgir arran de consultes diverses d’usuaris del Servei, i d’incorreccions detectades en l’ús d’alguns termes a les xarxes socials o en texts elaborats pel propi Ajuntament”.

Aquí el podeu obrir:

Vocabulari del coronavirus

Back To Top
Search