Skip to content

L’Ajuntament encara el repte de fer realitat l’ampliació del polígon industrial de Manacor que preveu el Pla General

El nou planejament urbanístic contempla multiplicar per dos la superfície de l’actual polígon industrial. Una operació que hauran d’impulsar els actuals propietaris dels terrenys. L’Ajuntament, però, està disposat a fer feina per facilitar-ho. “El Pla Territorial de Mallorca diu que la indústria que no pot assumir Palma perquè no hi ha sòl vacant, l’han d’assumir Manacor i Inca. Però a Manacor tampoc no hi ha sòl industrial lliure i és en aquest context que és important plantejar l’ampliació del polígon”, assegura la regidora d’Urbanisme, Núria Hinojosa.

Des de l’Ajuntament reconeixen que amb el Pla General de Manacor s’ha planificat l’ampliació del polígon industrial perquè no hi ha solars disponibles on puguin instal·lar-se les indústries locals o les que puguin venir de fora. Així, “la nova normativa urbanística de Manacor obre el camí perquè el polígon pugui ampliar-se, però és un assumpte complicat”, assegura la responsable de l’Urbanisme manacorí. “Són uns terrenys molt grans i hi ha molts propietaris implicats, és difícil posar d’acord a tanta gent perquè hi ha un ventall molt gran d’interessos i de capacitats econòmiques”, afegeix Núria Hinojosa.
Tal com preveu la llei, són els propietaris els que s’han de posar d’acord i presentar un pla urbanístic per ampliar el polígon que determini quins seran els solars que correspondran a cadascú quan l’ampliació del polígon sigui una realitat. Els propietaris també són els encarregats de fer les obres d’urbanització per després cedir els carrers i les zones públiques a l’Ajuntament. És després que l’Ajuntament hagi recepcionat les obres i els terrenys i s’hagi compromès a fer-los nets i a mantenir-los, que els propietaris poden vendre, llogar o utilitzar els nous solars industrials.

“El Pla General només té vuit mesos de vida, però proposa un calendari per tot allò que s’ha d’anar fent”, reconeix Núria Hinojosa. “A tot el municipi hi ha moltes operacions urbanístiques que hauran de comptar amb assessorament municipal si volem que es facin realitat. Hi ha l’ampliació del polígon, Son Talent, l’urbanitzable de la torre dels Enagistes… Aquest setembre marcarem prioritats i posarem fil a l’agulla perquè m’agradaria conèixer i posar cara i ulls a tots els propietaris implicats en aquestes qüestions”, assegura la regidora d’Urbanisme. El Pla General marca que l’ampliació del polígon industrial ha d’anar a càrrec dels propietaris dels terrenys. L’Ajuntament, en aquest cas, pot acompanyar el procés i facilitar trobades entre els diferents propietaris per tal que els implicats puguin posar en comú els interessos de cadascú, a més de resoldre els dubtes administratius que puguin sorgir.

Un possible model
Deixant de banda allò que preveu l’actual Pla General, l’opció de la regidora d’Urbanisme per a l’ampliació del polígon industrial de Manacor seria “el polígon des Mercadal, va ser de promoció pública, està estructurat en naus modulars que els petits industrials locals podien llogar amb opció de compra”, concreta Núria Hinojosa. “Seria una manera d’oferir espais adients als petits tallers mecànics, als fusters, als envernissadors i a tota l’activitat industrial que ara mateix es desenvolupa dins la ciutat o a fora vila perquè no hi ha naus ni solars industrials on puguin traslladar-se”, lamenta la regidora d’Urbanisme.

Back To Top
Search