Skip to content

“L’Ajuntament podria amortitzar a mitjà termini la inversió de remunicipalitzar el servei de neteja”

Quan venç la concessió de LUMSA per a la neteja viària i recollida de residus?
És un contracte per a quatre anys. Acaba l’abril del 2018. Cal dir que Bernat Amer, que és el regidor que el va dur a aprovació, ja no hi estava d’acord, perquè essent per a quatre anys, no hi hauria temps per amortitzar la inversió per part de les empreses, i això implicaria que només s’hi presentarien grans companyies, com així va ser. LUMSA pertany al grup de Fomento de Construcciones y Contratas, de les germanes Koplowitz. A més, abans el contracta no era de servei, sinó de gestió, per la qual cosa l’Ajuntament tenia més capacitat d’intervenció.

Quines són les deficiències que es deriven d’aquest nou contracte que acabarem l’any que ve?
Les eines de que disposa l’Ajuntament ara són diferents. No varen tenir en compte que canviaven els instruments de control i no en varen posar. De fet, pots exigir que es complesqui el plec, però no la manera com ho han de fer. Per posar-te un exemple. El plec deia que l’empresa havia de tenir una determinada màquina. I la tenien, però aturada! Fins al punt que arribaren a dir que es feia malbé per no fer-la servir… Les úniques eines que té l’Ajuntament són donar mala vida. I això es fa a base de notificacions i multes.

Hi ha reacció a aquestes notificacions?
Sí. Renten la cara. En mitja hora han resolt el problema que se’ls reclamava. Però no pot ser que haguem de ser nosaltres que els avisem cada vegada.

Tot seria més senzill si en comptes d’una concessió el servei fos municipal?
Sí. Sembla utòpic, perquè si vas a mirar prim és molt complicat que l’Ajuntament pugui assumir una inversió com aquesta, però és possible. El que passa, i ja ho han dit, és que no interessa políticament.

Què hauria de dur de nou un nou plec perquè la cosa funcionàs?
Hi hauria d’haver una part de control que sigui assumible, i que sigui l’empresa la que el financi, triat, això sí, per l’Ajuntament. Si no es complís amb les condicions, hi hauria d’haver mesures de càstig, perquè l’Ajuntament paga el que toca i quan toca, per tant, són ells els qui han de fer la feina bé. El que passa és que se les saben totes, no tenen res a amagar, ni problemes per justificar segons quines faltes

I des de l’Ajuntament quines mesures es poden prendre?
Per exemple, si posàssim GPS a tots els contenidors sabríem quantes vegades els mouen. Ara, de GPS, només en duen els camions.

Vols dir que els contenidors no es buiden cada dia?
Els contenidors es buiden si són plens.

I els ciutadans?
Els ciutadans no estan informats dels seus drets. Haurien de saber quin dia toquen passar els granadors per davant ca seva, per exemple. Hi ha carrers de neteja diària, d’altres que són dia si i dia no, i d’altres que la tenen setmanal. El que passa és que l’empresa concessionària no està obligada a dir-te quin dia passen…

Si no agradava el plec a Bernat Amer, s’hauria pogut municipalitzar el servei, aleshores?
Perdérem una bona oportunitat, perquè quan vencia l’anterior concessió, la maquinària revertia a l’Ajuntament. Hauríem començat amb maquinària vella, però ja n’hauríem tenguda, a cost zero. La inversió s’amortitzaria a mitjà termini, tot i que és clar que a l’Ajuntament li sortiria una mica més car.

A Manacor no feim recollida porta per porta. Sempre es posa l’excusa que és massa gran.
En la recollida porta per porta el cost sempre és superior. Però també recicles més. I com més recicles, més ingresses i menys et costa la recollida. Jo faria un pla pilot, aprofitant que ja recollim al centre porta per porta el fems de rebuig.

I la concessió de jardineria?
Aquesta acaba l’octubre del 2018. Fer-la municipal tendria un cost molt inferior a l’altra. Se’n cuida Melchor Mascaró, i ho fa amb més eficiència que LUMSA, tot i que tampoc no compleix completament el plec.

Back To Top
Search