skip to Main Content

L’antic edifici de Mobles Riera s’ha venut i s’especula amb la possibilitat que s’hi facin habitatges de protecció oficial

El mes de desembre passat es confirmava la notícia de la venda de l’edifici de Mobles Riera. N’hem parlat amb un dels antics propietaris, Pedro Riera, que ens ha confirmat la veracitat de la informació. L’edifici es troba fora d’ordenació i això ben segur ha suposat un maldecap per als seus antics propietaris. Ara, formalitzada la venda, els consta que la idea dels nous propietaris és fer-hi habitatges de protecció oficial, un extrem que no pot confirmar la delegada d’Urbanisme Núria Hinojosa:“No ens han vengut a presentar cap projecte. En tot cas, això implicaria un canvi d’ús, i en tractar-se d’un edifici fora d’ordenació, el projecte també hauria d’anar acompanyat d’una reducció de plantes”. També, explica Hinojosa, el proejcte abans hauria de ser validat per la Conselleria d’Habitatge, que és la competent en aquestes qüestions.

Hinojosa també ha explicat que per als habitatges de protecció oficial, la normativa és més permisiva. Així, per a l’edificació lliure s’estableix que calen 90 metres quadrats per habitatge en zona intensiva. En canvi, per als habitatges de protecció oficial només en caldrien 60.

Hotels d’interior
Des de fa temps els rumors d’habilitació d’edificis històrics com a hotels d’interiors estan a l’ordre del dia. Núria Hinojosa recorda que “hi ha una moratòria de venda de places turístiques. Sempre he defensat que no és el mateix construir un hotel a primera línia que fer-ho a l’interior dels nuclis urbans aprofitant els grans casals”, per als quals la delegada pensa que aquest nou ús pot ser “una sortida molt bona i digna”.

Hinojosa veu que aquesta és una de “les poques maneres que els possibles inversors puguin reconvertir aquests grans casals que difícilment es poden destinar a habitatge perquè són molt grans”.

La delegada d’Urbanisme recorda que la nova llei “permetia una borsa de 200 places per a tota l’illa de Mallorca si era en aquestes condicions”.

L’organisme encarregat de determinar on es podran obrir aquestes noves 200 places és el Consell de Mallorca, i Núria Hinojosa ens espera que a Manacor “hi hagi propietats que se’n puguin beneficiar, perquè si no no tendrem alternatives”. Entre aquests immobles hi hauria dos projectes al carrer de Francesc Gomila, dos a Porto Cristo ( un dels quals és l’antic hostal Bini) i també un altre al carrer Nou de Manacor.

Back To Top
Search