skip to Main Content

L’equip de ressonància magnètica de l’Hospital de Manacor començarà a funcionar aquest mes de març

La instal·lació del primer equip de ressonància magnètica de la història de l’Hospital de Manacor ja és un fet. D’aquesta manera s’ha dotat l’Hospital manacorí amb una tecnologia que avui dia és imprescindible per a fer un bon diagnòstic i que forma part de la modernització de l’hospital que els ciutadans de Manacor i de tota la comarca consideren seu. Des de l’hospital han informat que les primeres ressonàncies es podran dins aquest mes de març, després que els tècnics del Servei de Radiologia hagin rebut la formació oportuna. Fins ara, l’Hospital de Manacor havia de derivar tots els pacients a altres centres hospitalaris i durant el 2018 4.700 pacients s’han hagut de desplaçar fins a altres centres per a fer-se les ressonàncies que necessitaven.
Per a poder instal·lar el nou equip mèdic s’ha hagut de construir un nou recinte de 177 m2 de superfície capaç d’allotjar la nova maquinària amb totes les garanties. Aquesta nova estructura s’ubica al costat del Servei de Radiologia.

Tecnologia d’última generació
L’aparell de ressonància magnètica adquirit té tecnologia de fibra òptica d’última generació, permet dotar el Servei de Radiologia de més versatilitat clínica per diagnosticar malalties de gran prevalença. En concret, per a l’àmbit de l’oncologia l’equip disposa d’eines per diagnosticar els càncers de mama, de pròstata i d’altres zones anatòmiques, amb seqüències sensibles al creixement cel·lular anòmal en zones anatòmiques reduïdes. Disposa de seqüències que permetes estudis vasculars o de perfusió cerebral sense contrast.

Back To Top
Search