skip to Main Content

Les aigües que surten de la depuradora es podran reutilitzar per regar i per fer net a partir del 2023

La depuradora d’aigües residuals de la ciutat de Manacor incorporarà el tractament terciari. “Això vol dir que tota l’aigua que surt de la depuradora tendrà més qualitat, també la que abocam al medi natural sortirà més neta i filtrada”, explica Cristina Capó, la presidenta de l’empresa municipal de serveis (SAM) que gestiona la depuradora. S’obre així la porta a la futura bassa de reg que podran usar els pagesos. La depuradora tracta uns 5.500 metres cúbics diaris d’aigua. Quan s’hagin construït els dipòsits i filtres per a la depuració terciària tota l’aigua que es tracta a la depuradora de Manacor passarà per un nou filtre de discs que eliminarà més partícules de matèria orgànica. “A més, una part de l’aigua es tractarà amb ozó per desinfectar-la i poder-la utilitzar per regar els parcs i jardins municipals, per fer-la servir a les obres municipals o per fer els carrers nets’, afegeix Cristina Capó. El tractament mitjançant ozó es realitzarà en un dipòsit després del filtre de discs. L’ozó és un gas que facilita la desinfecció de l’aigua, ja que a més d’eliminar bactèris i fongs també elimina virus. És un procés habitual per poder obtenir d’aigua depurada de qualitat que es pot reutilitzar per a diferents usos que ja s’utilitza en moltes de les estacions depuradores que gestiona el Govern i que ara s’incorporarà a la de Manacor. Els sistemes de filtratge i desinfecció de la planta depuradora “estaran operatius d’aquí a un any, les obres tenen un termini d’execució d’uns tretze mesos i ja estan adjudicades”, concreta Capó. El projecte es va treure a licitació per 363.000 euros i el Consell d’administració de la SAM l’ha adjudicat per 280.000 euros a l’empresa Obras y pavimentos Man. Una inversió que compta amb el finançament de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern.

Nous usos

La nova línia de tractament amb ozó que permetrà desinfectar cada hora uns 20 metres cúbics d’aigua. Tota aquesta aigua “es la que de moment es podrà reutilitzar i durant l’any seran més de 170.000 metres cúbics els que podrem destinar al reg zones enjardinades, per netejar carrers amb aigua, perquè els pagesos puguin regar o per utilitzar en obres i en la indústria”, concreta la responsable de la SAM, Cristina Capó. De moment l’aigua depurada i desinfectada “s’emmagatzemarà a l’aljub que ja existeix a les instal·lacions de la depuradora” però en el futur “amb l’ampliació de les instal·lacions que ja està projectada es podria obrir la porta a crear una bassa de regants que podrien emprar en el futur els pagesos de Manacor”, avança Cristina Capó. A Porto Cristo la depuradora la gestiona directament el Govern a través de l’empresa pública Abaqua. Allà ja existeixen els terrenys on una bassa similar es podria construir però a les instal·lacions de la depuradora del port encara no existeix cap sistema que permeti la reutilització de l’aigua. A Manacor “ens falta definir els terrenys de l’ampliació, però el Pla General ho facilita i ho preveu, hi estam fent feina”, assegura la presidenta de la SAM, Cristina Capó. També durant aquest 2022 s’instal·larà un nou decantador centrífug i una bomba per a la impulsió de fangs deshidratats. “Amb aquests sistemes farem que els fangs que surten del procés de depuració se separin millor de l’aigua i surtin més eixuts, també pesaran menys i per això podrem rebaixar el preu que suposa la seva eliminació a la incineradora de Son Reus”, afegeix Capó

Back To Top
Search