Skip to content

“Les colònies felines haurien d’anar a càrrec de l’Ajuntament, perquè són causades pels ciutadans”

Jaume Roig Sastre, veterinari retirat de fresc i exgerent de Zooclínic, ens explica la seva experiència amb el control de les colònies felines en entorns urbans.

Quan estàveu en actiu, practicàveu moltes esterilitzacions de moixos de carrer?
Nosaltres col·laboràvem amb l’associació Moixos de Manacor. Quan era batle en Toni Pastor, vàrem anar a xerrar amb ell per si l’Ajuntament podia fer alguna cosa per ajudar amb les esterilitzacions i la medicina preventiva a les colònies de moixos. I ens assignaren una partida de 2.000€ de fons reservats i vàrem negociar amb l’associació un preu simbòlic. No hi perdia, però quasi quasi.

I formàveu part de l’associació?
No, no en formava part, però sí que trobava que havia de col·laborar amb ells, perquè havien anat a demanar a les altres clíniques del municipi i a ningú no li interessava. Realment, són maldecaps i no hi guanyes res.

Hi hauria d’haver subvencions directes per a esterilitzacions i per a adoptar mesures de control de les colònies felines?
Els moixos de carrer són un problema creat pels humans. Les persones tenen moixos, però el moix de vegades se’n va pel carrer, de vegades torna i de vegades no torna… I si no torna, que qualcú me’n doni un altre. I clar, aquests moixos semisalvatges són els que després se reprodueixen pel carrer i, pel seu comportament natural, se reuneixen en grup, en colònies.

I com conviuen els moixos en aquestes colònies? I quant de temps necessiten aquestes colònies per créixer?
Realment, no tenen una colònia fixa, sinó que els moixos poden pertànyer a diferents colònies. Les moixes, com que tenen una ovulació induïda pel coit, gairebé està assegurat que si un moix la munta, quedarà embarassada. I amb cada nodrida poden fer de quatre a vuit moixets que, al cap de sis mesos, ja són fèrtils. A part que la moixa pot tenir, més o manco, cada tres mesos, una nodrida.

Hi ha cap municipi de Mallorca que vetli especialment pel control d’aquestes colònies?
Hi ha el cas de Pollença, que fa molts d’anys que s’hi varen posar molt seriosament i les tenen molt controlades i molt bé. Però clar, si no se fa un control a nivell global, el que poden aconseguir les associacions i entitats que defensen els moixos de manera privada i particular no basta per a solucionar el problema. Perquè, generalment, aquesta gent està carregada de bones intencions, però no tenen de pressupost.

Amb els moixos esterilitzats, s’acabaria el problema?
Evidentment. Però no només fa falta esterilitzar, sinó conscienciar i sancionar, que la gent no abandoni els moixos ni els deixi a lloure, perquè això és el principal causant de la formació de les colònies.

Quina opinió teniu respecte de les entitats o associacions que gestionen de manera independent les colònies de moixos de carrer?
Reiter que hi reconec les bones intencions, però de vegades la seva defensa se centra massa en exemplars individuals i no posen la mirada en el conjunt de la colònia. Per exemple, poden gastar 6, 7 o 800€ operant un moix que ha estat atropellat, i amb aquests mateixos doblers podrien esterilitzar 20 o 30 moixes i l’impacte que tendrien seria molt més ampli.

Back To Top
Search