skip to Main Content
“Les Dones Palestines Troben Més Dificultats Per Accedir Als Serveis Bàsics”

“Les dones palestines troben més dificultats per accedir als serveis bàsics”

Abril Iriani Bordas és Tècnica d’Educació per a una Ciutadania Global i Delegada d’UNRWA Illes Balears. Demà dimecres la seva organització mostrarà, a través del microteatre, la problemàtica de les dones refugiades palestines.

Des de quan existeix UNRWA i quina és la vostra tasca amb els refugiats palestins?
UNRWA és l’Agència de Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina al Pròxim Orient. Va ser creada el 1949, després de la guerra de 1948, que va donar lloc a la creació de l’Estat d’Israel i va provocar la fugida de més de 700.000 palestins i palestines que es van convertir en refugiats. Des de la seva creació, UNRWA ha estat l’encarregada de garantir l’accés a educació, sanitat, ajuda humanitària i serveis socials als refugiats i refugiades de Palestina, a les seves 5 àrees d’operació: Síria, Líban, Jordània, Franja de Gaza i Cisjordània, tot esperant una solució justa a la seva difícil situació.

Les Nacions Unides tenen altres organismes com el vostre destinats a altres comunitats de refugiats?
Sí, tal és el cas d’ACNUR, que s’encarrega de donar protecció als refugiats i refugiades desplaçats per persecucions o conflictes.

Quina especificitat presenten les persones refugiades de Palestina respecte d’altres comunitats?
La població refugiada de Palestina compta amb més de 5,4 milions de persones, i suposa gairebé la quarta part de la població refugiada del món. Porten més de 70 anys sent refugiats, i això els converteix en la població refugiada més antiga del món. Els desafiaments que enfronten els refugiats i les refugiades de Palestina són específics depenent de la seva comunitat d’acollida. Al territori Palestí ocupat, el bloqueig i l’ocupació militar suposen una violació continuada dels seus drets. A Síria, s’enfronten a una guerra que dura ja una dècada. Al Líban, estan exclosos d’aspectes clau de la vida social, política i econòmica, i a Jordània molts estan subjectes a restriccions legals que limiten els seus drets.

Una persona que neix i mor en el mateix lloc es pot considerar refugiada? Hi ha refugiats que neixen i moren amb aquesta condició? Què defineix el concepte de refugiat? Una persona desplaçada és una persona refugiada?
Es considera persona refugiada de Palestina a “tota aquella persona que tenia la seva residència habitual, entre juny de 1946 i maig de 1948, a la Palestina històrica – l’actual estat d’Israel – i que va perdre les seves cases i mitjans de vida com a conseqüència de la guerra del 1948. Els descendents d’aquesta població són també considerats refugiats per l’Agència”. Per tant, moltes persones han heretat la condició de refugiat o refugiada de Palestina, tot i que mai hagin canviat de lloc de residència. D’altra banda, no necessàriament una persona desplaçada té la condició de refugiada.

Veniu a mostrar a Manacor el cas de les dones als camps de refugiats de Gaza, quina especifitat presenten aquestes dones respecte de refugiades d’altres zones?
Hem de tenir present que fins a l’any 2005, Israel va mantenir una ocupació física sobre la franja de Gaza. Aquell any, Israel va retirar a l’exèrcit del interior de La Franja, però a l’any 2007 va començar un bloqueig socioeconòmic per terra, mar i aire que segueix vigent en l’actualitat. Aquest bloqueig té unes dimensions de gènere molt específiques: les dones tenen molt poca presència al mercat laboral formal, troben més dificultats per accedir als serveis bàsics i pateixen majors índexs d’inseguretat alimentària. A més, s’enfronten a altes taxes de violència de gènere a un enclavament on s’apliquen legislacions obsoletes que no garanteixen la seguretat de les dones i nenes.

Què hi podem fer des d’aquí?
La primera passa és informar-se i conèixer les situacions de desigualtat, discriminació i vulneració de Drets que es donen al món, com és el cas de la situació que viu la població refugiada de Palestina. Difondre la informació és fonamental, així com ajudar a combatre els prejudicis i discriminacions sobre certes comunitats, societats o col·lectius. També es pot col·laborar donant suport financer i contribuint amb entitats que promoguin el respecte dels Drets Humans i la Igualtat de gènere, com fa UNRWA.

Per on creis que passa la solució al conflicte entre Palestina i Israel?
És necessària la voluntat política dels estats implicats, així com el recolzament de la comunitat internacional en la solució del conflicte, que necessàriament ha de passar pel compliment dels Drets Humans i de les lleis internacionals per a garantir un futur de pau, justícia, seguretat i dignitat per a palestins i israelís per igual.

Back To Top
×Close search
Search