Skip to content

“Les dones palestines troben més dificultats per accedir als serveis bàsics”

Abril Iriani Bordas és Tècnica d’Educació per a una Ciutadania Global i Delegada d’UNRWA Illes Balears. Demà dimecres la seva organització mostrarà, a través del microteatre, la problemàtica de les dones refugiades palestines.

Des de quan existeix UNRWA i quina és la vostra tasca amb els refugiats palestins?
UNRWA és l’Agència de Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina al Pròxim Orient. Va ser creada el 1949, després de la guerra de 1948, que va donar lloc a la creació de l’Estat d’Israel i va provocar la fugida de més de 700.000 palestins i palestines que es van convertir en refugiats. Des de la seva creació, UNRWA ha estat l’encarregada de garantir l’accés a educació, sanitat, ajuda humanitària i serveis socials als refugiats i refugiades de Palestina, a les seves 5 àrees d’operació: Síria, Líban, Jordània, Franja de Gaza i Cisjordània, tot esperant una solució justa a la seva difícil situació.

Les Nacions Unides tenen altres organismes com el vostre destinats a altres comunitats de refugiats?
Sí, tal és el cas d’ACNUR, que s’encarrega de donar protecció als refugiats i refugiades desplaçats per persecucions o conflictes.

Quina especificitat presenten les persones refugiades de Palestina respecte d’altres comunitats?
La població refugiada de Palestina compta amb més de 5,4 milions de persones, i suposa gairebé la quarta part de la població refugiada del món. Porten més de 70 anys sent refugiats, i això els converteix en la població refugiada més antiga del món. Els desafiaments que enfronten els refugiats i les refugiades de Palestina són específics depenent de la seva comunitat d’acollida. Al territori Palestí ocupat, el bloqueig i l’ocupació militar suposen una violació continuada dels seus drets. A Síria, s’enfronten a una guerra que dura ja una dècada. Al Líban, estan exclosos d’aspectes clau de la vida social, política i econòmica, i a Jordània molts estan subjectes a restriccions legals que limiten els seus drets.

Una persona que neix i mor en el mateix lloc es pot considerar refugiada? Hi ha refugiats que neixen i moren amb aquesta condició? Què defineix el concepte de refugiat? Una persona desplaçada és una persona refugiada?
Es considera persona refugiada de Palestina a “tota aquella persona que tenia la seva residència habitual, entre juny de 1946 i maig de 1948, a la Palestina històrica – l’actual estat d’Israel – i que va perdre les seves cases i mitjans de vida com a conseqüència de la guerra del 1948. Els descendents d’aquesta població són també considerats refugiats per l’Agència”. Per tant, moltes persones han heretat la condició de refugiat o refugiada de Palestina, tot i que mai hagin canviat de lloc de residència. D’altra banda, no necessàriament una persona desplaçada té la condició de refugiada.

Veniu a mostrar a Manacor el cas de les dones als camps de refugiats de Gaza, quina especifitat presenten aquestes dones respecte de refugiades d’altres zones?
Hem de tenir present que fins a l’any 2005, Israel va mantenir una ocupació física sobre la franja de Gaza. Aquell any, Israel va retirar a l’exèrcit del interior de La Franja, però a l’any 2007 va començar un bloqueig socioeconòmic per terra, mar i aire que segueix vigent en l’actualitat. Aquest bloqueig té unes dimensions de gènere molt específiques: les dones tenen molt poca presència al mercat laboral formal, troben més dificultats per accedir als serveis bàsics i pateixen majors índexs d’inseguretat alimentària. A més, s’enfronten a altes taxes de violència de gènere a un enclavament on s’apliquen legislacions obsoletes que no garanteixen la seguretat de les dones i nenes.

Què hi podem fer des d’aquí?
La primera passa és informar-se i conèixer les situacions de desigualtat, discriminació i vulneració de Drets que es donen al món, com és el cas de la situació que viu la població refugiada de Palestina. Difondre la informació és fonamental, així com ajudar a combatre els prejudicis i discriminacions sobre certes comunitats, societats o col·lectius. També es pot col·laborar donant suport financer i contribuint amb entitats que promoguin el respecte dels Drets Humans i la Igualtat de gènere, com fa UNRWA.

Per on creis que passa la solució al conflicte entre Palestina i Israel?
És necessària la voluntat política dels estats implicats, així com el recolzament de la comunitat internacional en la solució del conflicte, que necessàriament ha de passar pel compliment dels Drets Humans i de les lleis internacionals per a garantir un futur de pau, justícia, seguretat i dignitat per a palestins i israelís per igual.

Back To Top
Search