Skip to content

Les empreses contractades per l’Ajuntament disposen del Servei de Suport lingüístic

L’objectiu és resoldre els dubtes que tenguin i donar-los assessorament

El Servei de Suport lingüístic a la contractació ja està operatiu. Es tracta d’una eina que pretén resoldre els dubtes i donar l’assessorament necessari a aquelles empreses que ha contractat l’Ajuntament, concretament pel que fa a contractes d’obra, de concessió d’obres, de serveis, de subministrament o contractes menors. I és que, tal com va recordar el delegat de Normalització lingüística durant la presentació, Sebastià Llodrà, fa uns mesos el ple va aprovar modificar el reglament municipal i incloure clàusules lingüístiques als contractes amb l’objectiu de fomentar i fer efectiu l’ús públic de la llengua catalana.

Això vol dir que als contractes s’inclouen exigències lingüístiques. És a dir, en el cas que es liciti una cantina o cafeteria municipal es pot exigir al contractat que l’atenció i la retolació del local sigui en català. També es podrà exigir que les indicacions de les obres siguin en català.

Els interessats poden sol·licitar el servei a través del correu electrònic suportlinguistic@manacor.com. Poden plantejar els dubtes que tenguin, així com demanar que se’ls facin traduccions o se’ls facilitin documents o models de documents en català.
El delegat explica que han decidit posar el servei en marxa perquè aquests darrers mesos s’han detectat problemes per complir amb les clàusules lingüístiques en alguns serveis. Tot i això, el Llodrà assegura que “el punt desitjat és que aquest servei deixi d’existir”.

Seguiment i evolució

Al seu torn, la responsable del Servei lingüístic de l’Ajuntament de Manacor, Bel Andreu, indica que es farà “un seguiment de la contractació per comprovar que es compleixi amb les clàusules lingüístiques”.

Així mateix, tant Llodrà com Andreu posen de manifest la intenció de generar la documentació necessària per poder donar als diferents departaments de l’Ajuntament i que, a llarg termini, siguin ells mateixos qui resolguin els dubtes a les empreses que tenguin contractades.

El servei també durà a terme un seguiment intern de la contractació per comprovar que els diferents departaments municipals inclouen les clàusules lingüístiques.

Es penalitzarà

Incomplir amb les clàusules lingüístiques que constin als diferents contractes fets comportarà sancions a les empreses. I és que es tracta d’un aspecte tècnic a tenir en compte i, per tant, serà tractat com a tal. Ara bé, Llodrà recorda que el servei de suport “és un acompanyament pensat en positiu i ajudarà aquestes empreses a prestar un millor servei”.

Des de l’Ajuntament entenen que es tracta d’una “mesura atrevida”, diu Llodrà, “però entenem que ens hem de posar al costat de les empreses”. “La cosa important és que la implementació sigui a poc a poc, però amb passa ferma”.

Back To Top
Search