Skip to content

Les escoles, un entorn segur

Sens dubte, un dels grans errors del confinament total del passat mes de març va ser el tancament total dels centres educatius. És bo de fer jutjar-ho ara, que tenim moltes més dades d’anàlisi i que partim d’una experiència i coneixement de la transmissió de la Covid-19 que abans no teníem.

La controvèrsia pel tancament dels centres educatius, amb el perjudici que això implicava per a les famílies treballadores, va suposar un debat públic que no tots els estaments de la comunitat educativa varen saber encaixar i assumir de la mateixa manera.

En qualsevol cas, aquest curs 2020-2021 va començar amb una feina prèvia per part dels centres educatius durant l’estiu per preparar els diferents escenaris possibles. A la fi, el menys probable, el que menys havien preparat els professors i els equips directius va resultar ser el proposat per la Conselleria d’Educació, fent feina, això sí, en coordinació constant amb la Direcció General de Salut Pública.

L’esprint inicial per començar el curs va ser ingent, i el canvi sobtat d’estratègia va deixar en una situació d’esgotament els equips directius, que havien fet feina a escarada durant l’estiu per preparar els altres dos escenaris. A la fi, el curs ha començat i el gran triomf, més enllà de l’èxit més o menys relatiu en l’adaptació als nous formats semipresencials a secundària o de l’endarreriment en el procés d’aprenentatge en la lectoescriptura a primària acumulat del confinament del curs passat, ha estat, sense cap mena de dubte, la confirmació que, amb les mesures preses, els centres educatius no són un indret on el virus es propagui ni es transmeti. Hi ha hagut positius i contactes estrets, però sempre procedents d’altres indrets externs als centres, que en cap cas no han esdevingut focus de contagi, ni localitzacions evidents de brots.

La gran batalla a primària haurà estat, i és encara, afrontar l’impacte emocional de la mascareta i la distància social en els infants, mentre que a secundària s’ha de fer molta feina per reduir l’impacte curricular, i també social, que té la semipresencialitat en cursos com 2n d’ESO o el probable greuge comparatiu entre alumnes de 2n de batxillerat que hagin tengut graus de semipresencialitat diferents, car tots, sigui com sigui, hauran d’afrontar les mateixes proves de selectivitat.

En darrer terme, cal felicitar el col·lectiu docent per la tasca duita a terme durant aquest primer trimestre, i també les famílies, que també han hagut d’aportar molt en la conscienciació dels seus infants a l’hora d’assumir les mesures d’higiene i protecció. És admirable l’actitud cívica d’infants i joves, que ha facilitat, i molt, la feina dels docents en la lluita contra l’expansió dels virus als centres escolars.

Ara només cal esperar que el pròxim curs escolar es pugui aproximar tant com sigui possible a una normalitat que no sigui nova, sinó la de sempre. Coratge a tothom!

Back To Top
Search