skip to Main Content

“Les (persones) que ens han dit que sí, a estones unes i a estones unes altres, possiblement ballaran enguany”

El baciner, Mateu Juan, és prudent en parlar de la renovació però ja han trascendit alguns canvis: Toni Puigserver, ‘Aleix’ deixarà de ser Dimoni Gros, Damià Bauçà, ‘Pastureta’, que ocupa la figura de Sant Antoni farà un darrer ball durant les Beneïdes i Toni Bauçà, ‘Pastureta’, es retira, de moment, just enguany.

Hi ha rumors de novetats per aquest Sant Antoni. Es parla d’una renovació generacional i d’un relleu a la colla de dimonis. Ens en podeu dir res?
Sí, podem dir que hi haurà canvis a la colla de dimonis. Són canvis deguts a situacions particulars de cadascuna de les persones per diferents motius; bé per edat, bé per salut o bé perquè han volgut fer un pas a un costat i donar entrada al relleu que venia darrere. Els canvis es poden donar per qualsevol d’aquests tres motius. Hi ha canvis? Sí; es veuran en el seu moment. No volem que es generi cap tipus de problema, ni que es creï conflicte ni cap notícia per “entregirar la festa”. El que nosaltres defensam és que la festa tiri endavant.

Després del curs que es portà a terme fa ja uns anys, des del Patronat de Sant Antoni creis que hi ha relleu?
Ens hem nodrit de les persones que van participar en el curs que es va fer i que vam veure més ideals per cobrir les places que hi pogués haver en un moment o un altre si sorgia qualque vacant. Són aquestes persones a qui hem acudit per si volien formar part de la colla. Algunes ens han dit que sí i altres que no. Les que ens han dit que sí, a estones unes i a estones unes altres, possiblement ballaran enguany.

Deis que possiblement veurem canvis. L’any passat Magdalena Pérez es convertí en la primera dona que ballà vestida, en aquest cas, de dimonió; en aquella ocasió ho feu només el dia del primer ball. Enguany què més hem d’esperar?
Na Magdalena és una de les persones a les quals s’ha demanat si voldria continuar ballant o tornar a ballar. Quan en un moment donat li toqui sortir, si ella ho considera oportú, ens hem de tornar a veure i entre tots estructurarem els moments que hagi de ballar cada persona. Ens és indiferent si és al primer ball, si serà un altre dia o si serà tot el temps. Na Magdalena és part del planter i ja forma part, com els altres als quals hem cridat, de la família de la colla de dimonis. Per tant, el fet que balli na Magdalena o una altra persona, per nosaltres és una seguretat perquè ens ajuda a veure que sí que tenim relleu. Tenim relleu de dimonis, de Sant i de sonadors, que ningú en parla i tenim molts de sonadors joves, entre els quals hi ha homes i dones. Aquest tema de la incorporació de la dona en altres entrevistes ja havia sortit i vaig dir que ho veia una cosa normal i així ha de ser i així serà.

En aquest sentit, cap a on creus que ha d’avançar el Patronat de Sant Antoni?
Crec que la tasca del Patronat és preservar la festa i, especialment, també la part tradicional, i intentar que la festivitat perduri. Que hi haurà canvis dins la colla o al Patronat? Sense cap dubte que n’hi haurà. Anam tornant grans i la gent pot pensar a donar pas als que venen darrere, amb noves idees, sempre i quan es regeixin per les idees que té el patronat, que són les de preservar la festa i les tradicions del poble pagès, que per això és una festa pagesa, tot i que avui en dia el Sant ja no és del tot el patró dels animals, perquè la gran majoria són animals de companyia. Si no fos pels cavallistes i la tradició de les carreres, tan arrelada a Manacor, per ventura no veuríem segons quins tipus de bestiar.

Queda clar, doncs, que hi haurà canvis; n’estarem pendents. Voleu afegir qualque cosa més?
Gràcies per donar-nos l’espai per dir la nostra; dins les festes, veureu els possibles canvis. Ara toca passar gust de la festa. Visca Sant Antoni, visca el Patronat i visca Manacor.

Back To Top
Search