Skip to content

Les platges de Manacor recuperen fins a 6 metres en dos anys

S’han publicat els resultats i la valoració de la gestió de les restes de les platges de Manacor. La conclusió, com el mateix informe exposa, és que “les platges del municipi de Manacor, a nivell general, han tengut un balanç positiu durant els darrers anys. Les restes de posidònia s’han retornat a les platges de la manera més sostenible i eficient possible. De fet, aquest darrer any, s’ha optat per deixar les restes de posidònia a les platges i només realitzar una retirada de manera manual en tota la temporada turística”. Així mateix, s’explica que “es pot observar que les platges manacorines, en els darrers anys, han recuperat molt de volum i metres d’arena, aconseguint que moltes d’elles passin d’un estat regressiu a una certa estabilitat i fins i tot, en alguns casos, a tenir un creixement notable de la platja”.
L’informe destaca que les restes de posidònia, ben lluny de ser brutícia,
“tenen moltes funcions, entre les quals destaquen la protecció de les platges front temporals, però també afavoreixen la retenció i deposició de sediments, fet que permet la regeneració natural de les platges”.
Pel que fa a les dades quantitatives, l’informe assegura que “s’estima que les platges de Manacor han recuperat entre 50 (les petites) i 150 m3 (les més grosses), segons la superfície de la platja. El creixement de les platges s’avalua dins una sèrie temporal, i depèn molt dels temporals i l’onatge. L’objectiu és que les platges tenguin una bona salut ambiental i siguin resilients de cara a l’augment del nivell del mar, els temporals i el canvi climàtic”.
Així mateix, el regidor Sebastià Llodrà ha declarat que “la gestió publica de les platges a Manacor es realitza des de l’any 2020, i té una sèrie d’avantatges socials i ambientals. Els avantatges d’una gestió ambientalment més sostenible són evidents, tot i que no hem d’oblidar que les platges i cales estan sotmeses a correnties, temporals, plogudes i en alguns casos torrentades. Al marge de la gestió que feim, hi ha variables incontrolables”.
Back To Top
Search