skip to Main Content

“Les tarifes de l’aigua han d’incloure els tractaments que li siguin necessaris”

Joana Maria Garau és la directora general de Recursos Hídrics. Conversam amb ella sobre l’aigua de Manacor

 

Quines possibilitats hi ha que l’aigua de la Marineta arribi a Manacor?
Està previst que arribi fins a Manacor a mig termini. Si vols, repassam el sistema. La conducció va de Palma cap a Alcúdia i també s’allarga cap a Andratx. Connecta les tres dessaladores, S’Extremera i els aqüífers de Llubí i Muro, i també du aigua de la Costera. La idea és poder dur aigua de totes aquestes fonts cap a la zona de Llevant. Fins ara està feta la connexió fins a Maria de la Salut, i de Maria a Petra estam fent feina en el projecte. Està aprovat, tenim finançament i començarem les obres aviat. Després estam redactant el projecte perquè vagi de Petra fins a Manacor.

Quina temporalització hi ha? Quan arribarà a Petra? I a Manacor?
A Petra, aviat, no t’ho puc dir exactament, però ja té tota la tramitació ambiental feta, només estam pendents de la tramitació del contracte. En canvi, de Petra a Manacor hem de redactar el projecte, l’hem de tramitar ambientalment, hem de treure les llicències, els permisos de les obres, i això du un temps. No puc donar una estimació, perquè ja no depèn de la direcció general, depèn també d’altres administracions, ha de passar per l’Ajuntament, per Interessos Generals, si és necessari… La tramitació pot ser complicada.

Com es combina la competència de l’aigua entre Conselleria i Ajuntament? Garantir aigua potable és responsabilitat de l’Ajuntament?
Sí, la competència, d’acord amb la llei de bases de règim local, és municipal. Des del Govern el que es fa és la gestió del recurs; i també es dóna la informació dels estats dels aqüífers, de la qualitat… Però la competència de dur aigua potable a les cases és dels ajuntaments. Des d’aquest punt de vista, el Govern els respecta totalment, i ho fan amb les polítiques que consideren més adients. Podem fer propostes, però la decisió final és dels ajuntaments.

A Manacor no pareix que es pugui solucionar el problema aviat…
A Manacor el problema que hi ha, si no vaig errada ,és de concentració de nitrats, i es pot donar un tractament a l’aigua perquè sigui de qualitat. Ara hi ha tractaments nous, i tenc entès que l’Ajuntament havia proposat fer un tractament biològic, amb poc rebuig i que podia anar molt bé.

El problema és com fer-hi front econòmicament, ens han dit… No sé si el Govern hi pot fer qualque cosa?
Normalment els sistemes municipals d’aigua es mantenen amb les tarifes de l’aigua, o s’hi haurien de mantenir; i aquestes tarifes han de preveure aquests tractaments, així com el manteniment de les xarxes per evitar les pèrdues; el que passa és que històricament a molts de llocs no s’ha fet, això. Però veim que a poc a poc es van fer passes per fer aquesta recuperació de costos i poder donar un serveix de qualitat.

És legal subministrar aigua no potable? O l’Ajuntament incompleix la llei?
Això és Sanitat que t’ho hauria de dir, nosaltres el que feim és gestionar el recurs. No ho sé, si incompleixen amb les normes sanitàries o no; entenc que quan hi ha un incompliment en temes de potabilitat s’ha d’informar la població, perquè no facin servir l’aigua de boca. Però això és una legislació que jo no toc i no t’ho puc dir.

Back To Top
Search