skip to Main Content

L’Escola de Música, una eina vital per fer un poble millor

Aquesta setmana dedicam el reportatge central de la nostra revista a l’Escola de Música i Conservatori de Manacor. No hi ha dubte que els darrers anys, aquest ens ha experimentat un creixement exponencial. D’una banda, la inauguració de l’actual local, que va suposar la possibilitat de centralitzar tota l’activitat en un únic edifici, i de l’altra la conversió en conservatori han fet possible que l’activitat de l’escola sigui ingent, que la quantitat d’alumnes matriculats cresqui cada any i que, a més, hi hagi, fins i tot, llistes d’espera.

És evident, també, que el bon estat de salut de la Banda de Música, ara també amb l’afegitó de la Banda Jove i de la Banda Infantil, han contribuït a aquesta millora en tots els sentits de la principal entitat musical de Manacor.

Sens dubte, comptar amb centenes, sinó milers, de persones que al llarg de la seva vida han rebut una formació musical (reglada o no) converteix la nostra societat en una comunitat sensible, crítica i emocionalment madura, i per tant, l’accés al món de les idees, de la participació i dels canvis socials està més que garantit.

Cal anar amb compte, però, que l’Escola de Música i Conservatori de Manacor no mori d’èxit. Hem dit que compta amb llistes d’espera i això és, entre d’altres motius, perquè el local del carrer de la Fàbrica comença a quedar petit. L’Ajuntament manacorí haurà de fer un pensament si vol continuar alimentant la cultura i la formació musicals a Manacor. O bé haurà de cavil·lar un local més gran o, en tot cas, haurà de planificar-ne un altre de petit que pugui ser complementari a l’actual.

D’altra banda, caldria veure quines són les possibilitats de participació en l’oferta musical de l’Escola i Conservatori manacorí per a aquelles famílies més vulnerables, perquè sovint hom té la impressió que activitats reglades d’aquesta casta, que a més es fan en horari extraescolar, a la fi només estan a l’abast de les famílies amb un poder adquisitiu mitjà o alt.

En qualsevol cas, a més de donar l’enhorabona al triomfant Rafel Nadal, també la hi donam a l’Escola de Música i Conservatori de Manacor, que any rere any consolida una oferta musical tan transversal com necessària i una participació per part de l’alumnat que només es pot qualificar d’entusiasta i massiva.

Back To Top
Search