skip to Main Content

L’escola nova de Son Macià ja ha obert les portes

L’escola nova de Son Macià obri les portes aquest curs escolar després de molts anys de demanda per part dels pares. Fa vint anys es començaren a sentir les primeres veus que demanaven una ampliació de l’escola, i fa quinze, l’objectiu va passar a ser més ambiciós i la lluita es va transformar en la reclamació d’una nova escola.

Aquest curs s’ha vist satisfeta aquesta necessitat. Conversam amb Jaume Adrover, el director: “Aquesta escola era una necessitat pel poble, l’edifici anterior ja estava acabat, era un lloc insalubre, no passàvem la normativa d’accessibilitat, teníem moltes aules modulars. De cada vegada perdíem espais comuns que s’havien de convertir en aules… Fins que va arribar un punt que la situciaó era insostenible.”

Està content d’haver pogut començar aquest curs amb normalitat: “Les obres es varen dur a terme dins el termini. Ha estat un estiu atípic, hem hagut de fer el trasllat de l’IES Manacor i el muntatge aquí, i ha fet falta un esforç per part de tots els implicats.”

Ens conta que a l’escola hi ha 142 alumnes i que el nou edifici disposa de tres aules d’infantil i sis de primària, més tota una sèrie d’espais comuns: aula de psicomotricitat, gimnàs, laboratori de llengües, aula de lectura pel plaer, taller de plàstica i biblioteca.

“Estam satisfets també perquè ens varen deixar opinar sobre l’edifici i varen tenir en compte les decisions del claustre. Així, per exemple, tenim totes les aules d’infantil intercomunicades, devora l’aula de psicomotricitat, també. Això ens va molt bé per poder treballar per ambients. A primària també hem aconseguit tenir els espais comuns directament comunicats amb les aules. Això ens ajudarà a fer uns canvis metodològics per tal de seguir potenciant el treball global.”

Explica que els alumnes d’infantil poden circular lliurement pel centre, i anar als espais que més els agradin. La mestra controla aquests espais o ambients. I els pares han ajudat a crear elements per decorar i organitzar les aules. L’escola aposta per la innovació i té diferents projectes en aquest sentit. Per exemple en té dos d’Erasmus Plus, i un grup s’alumnes, d’aquí a dos mesos aniran a Bulgària.

Pel que fa als espais exteriors el centre té una peculiaritat i és que comparteix una zona esportiva i una de jocs infantils amb el poble. L’Ajuntament l’ha dotada amb bancs, elements esportius…. Així, aquesta zona, els matins serà per l’escola i els capvespres pel poble. Per altra banda també demanaren reduir al màxim la zona formigonada i així tenen un espai on sembraran arbres.

El director vol agrair l’esforç de tots els qui han fet possible la nova escola. “Haver arribat a la fita de poder obrir avui l’escola és gràcies a una feina conjunta de molta de gent i també de les diferents administracions. Al llarg dels anys es varen poder reunir voluntats que repercutiran en el bé del poble de Son Macià.”

Back To Top
Search